2017年07月23日, 週日

Hãy Ăn Chay

Ăn Thuần Chay


Thúc Đẩy Dinh Dưỡng Thuần Chay Hòa Bình tại Đại Học Quốc Gia Đài Loan
- Ban Báo Chí Đài Bắc, Formosa (Nguyên văn tiếng Trung Hoa)   Chịu ảnh hưởng của điều kiện khí hậu khắc nghiệt, thiên tai đã xảy trên toàn thế giới. Fomosa ...

Published on: Tháng Tư 27, 2017Lòng Từ Bi Được Biểu Dương tại Lễ Hội Ăn Chay UK Brighton (VegfestUK Brighton)
- Ban báo chí Vương Quốc Anh (Nguyên văn tiếng Anh) Lễ hội Ăn Chay UK Brighton (VegfestUK Brighton) 2016 Vào ngày 27 và 28 tháng 02 năm 2016, hội viên chúng tôi tại Surrey đ ...

Published on: Tháng Tư 27, 2017Loving Hut Hankou ở Đài Trung, Formosa
- Ban Báo chí Đài Trung, Formosa tường trình (Nguyên văn tiếng Trung Hoa)   Trên hơn sáu năm trời, Loving Hut Hankou ở Đài Trung, Formosa đã vui vẻ phục vụ khách hàn ...

Published on: Tháng Tư 25, 2017Ethiopia Chào Mừng Loving Hut Đầu Tiên
- Do Loving Hut Addis Ababa, Ethiopia tường trình (Nguyên văn tiếng Trung Hoa) Vào tháng 4 năm Hoàng Kim 12 (2015) Loving Hut đầu tiên của Ethiopia được khai trương tại Addis A ...

Published on: Tháng Tư 22, 2017Tân Thị Trưởng Tìm Cách Chuyển Thành Phố Turin, Ý, Trở Thành Thành Phố Ăn Chay
- Chương trình khuyến khích người dân ăn chay và thuần chay là một đạo luật cơ bản nhằm bảo vệ môi trường, sức khỏe con người và phúc lợi cho loài vật. ...

Published on: Tháng Tám 20, 2016