2017年05月30日, 週二

Sinh Hoạt Trung Tâm

Sinh Hoạt Trung Tâm


Bữa tiệc Tình thương Giáng sinh tại Accra, Ghana
- Do Nhóm Báo chí Accra, Ghana (nguyên văn tiếng Anh) Là một truyền thống Giáng sinh mỗi năm và cũng để quảng bá lối sống thuần chay, hội viên chúng tôi tại Accra ...

Published on: Tháng Tư 28, 2017Trung Tâm Nghi Lan tại Formosa Ăn Mừng Việc Cải Tiến Hoàn Thành
- Do Nhóm Báo Chí Nghi Lan, Formosa (nguyên văn tiếng Trung Hoa) Vào cuối tháng 05 năm 2015, bầu trời lúc ban sáng âm u nhiều mây. Tháng 5 thường là tháng mưa, nhưng hôm n ...

Published on: Tháng Bảy 8, 2016Vinh Danh Sư Phụ Kính Yêu và Chúc Mừng Ngày Lễ Mẹ ở Tây Hồ
- Ban Báo chí Đài Bắc (nguyên văn tiếng Trung Hoa) Hoa cẩm chướng khoe sắc vào tháng 5 làm rộn ràng không khí vui tươi của Ngày Lễ Mẹ, một dịp hoan hỷ mà chúng ...

Published on: Tháng Năm 5, 2015