2017年05月23日, 週二

Sư Phụ Khai Thị

Sư Phụ Khai Thị


Vấn Đáp Chọn Lọc
- À phải, để trả lời câu hỏi của cô, nhạc kịch này cũng giúp đỡ phần nào bởi vì nó khiến trái tim con người mềm lại, giống như quý vị vậy, hiểu khôn ...

Published on: Tháng Sáu 24, 2016Tập Trung và Tiếp Nhận Lực Gia Trì
- Chỉ tập trung vào Thượng Đế, vào sự khai ngộ, vào đẳng cấp sâu hơn về tâm thức và hỷ lạc. Bởi vì càng tập trung sâu hơn thì quý vị càng sung sướng, c ...

Published on: Tháng Sáu 21, 2016Công tác cứu trợ trải rộng tình thương và mở rộng tấm lòng
- Tâm mình vì tình thương mà rộng mở và đó chính là năng lượng cần có để cân bằng ... ...

Published on: Tháng Sáu 20, 2016Khát Khao Thượng Đế
- Càng khao khát Thượng Đế, quý vị càng bớt ham muốn bất cứ gì trên thế gian này và lại càng vui sướng hơn. ...

Published on: Tháng Sáu 20, 2016Hành Động Tình Thương – Giảm Nghiệp – Phát Triển Tâm Linh
- Hành Động Tình Thương Thanh Hải Vô Thượng Sư Khai Thị, Hội Thảo Trực Tuyến với nhân viên Đài Truyền Hình Vô Thượng Sư, Los Angeles, California, Hoa Kỳ Ngày 26 ...

Published on: Tháng Sáu 20, 2016Thẳng Tiến – Vô Vị Kỷ Để Thức Tỉnh Tình Thương Chân Thật – Tình Thương Đối Với Mọi Chúng Sinh
- Tôi chỉ có thể nói là hãy cố gắng càng vô vị kỷ càng tốt, càng thương nhiều càng tốt, dù có thể bên trong mình chưa cảm thấy thương thật sự. Nhưng làm ...

Published on: Tháng Sáu 20, 2016Vấn Đáp Chọn Lọc
- Chỉ cần thiền rồi cầu nguyện thôi, thì quý vị mới biết là mình ở lực lượng cao hay không, (V: Dạ.) ở đẳng cấp cao hay không. Dù sao, cầu nguyện như cách ...

Published on: Tháng Sáu 16, 2016Vấn Đáp Chọn Lọc
- Nhạc Kịch Chân Tình Giúp Đỡ Nhân Loại Thanh Hải Vô Thượng Sư Khai Thị, Hội Nghị Truyền Hình với Thanh Hải Vô Thượng Sư và nhân viên Đài Truyền Hình Vô Th ...

Published on: Tháng Sáu 15, 2016