2018年05月26日, 週六

Sư Phụ Khai Thị

Sư Phụ Khai Thị


Hệ Thống Khống Chế Chặt Chẽ Giữa Các Hành Tinh và Con Đường Giải Thoát
- Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị tại Tây Hồ, Formosa ( Đài Loan) Ngày 23 tháng 07 năm Hoàng Kim 14 (2017) (Nguyên văn tiếng Anh) Băng thâu hình 1119   Thôi, hãy nói g ...

Published on: Tháng Chín 12, 2017Công Thức Của Nước
- Thanh Hải Vô Thượng Sư kể tại Ba Lê, Pháp Quốc Ngày 27 tháng 10, Năm Hoàng Kim 4 (2007) (Nguyên văn tiếng Anh) Video-808   Cô giáo hỏi, “Công thức hóa học của ...

Published on: Tháng Bảy 27, 2017Thương Yêu Không Ràng Buộc
- Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị, Hội thảo trực tuyến với Thanh Hải Vô Thượng Sư và nhân viên Đài Truyền Hình Vô Thượng Sư, Los Angeles, California, Hoa Kỳ Ngà ...

Published on: Tháng Bảy 27, 2017Chúng Ta Ảnh Hưởng Lẫn Nhau – Niềm Hạnh Phúc Mang Lại Lợi Ích Cho Thế Giới – Hãy Bảo Vệ Môi Trường và Tử Tế
- Chúng Ta Ảnh Hưởng Lẫn Nhau Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị, Hội Thảo Trực Tuyến với Thanh Hải Vô Thượng Sư và nhân viên Đài Truyền Hình Vô Thượng Sư, Lo ...

Published on: Tháng Bảy 27, 2017Hãy Cố Gắng Tập Trung – Du Hành Thời Gian – Hãy Đem Ra Thực Hành – Liên Kết Giữa Linh Hồn/Thân Thể
- Hãy Cố Gắng Tập Trung Thanh Hải Vô Thượng Sư Khai Thị, Họp mặt Quốc tế tại Âu Châu,  Ngày 6 tháng 7, năm Hoàng Kim 10 (2013) (Nguyên văn tiếng Anh) Băng hình-101 ...

Published on: Tháng Bảy 27, 2017Nâng Cao Tâm Thức
- Băng Thu Hình Mới Nhất của Thanh Hải Vô Thượng Sư 2017/2016 Trong lúc đang nỗ lực thiền định để thăng hoa thế giới và vũ trụ, Thanh Hải Vô Thượng Sư đã d ...

Published on: Tháng Sáu 29, 2017Ba Bài Thánh Ca
- Thanh Hải Vô Thượng Sư kể, Họp mặt quốc tế tại châu Âu Ngày 02, 03 và 07 tháng 09, năm Hoàng Kim thứ 5 (2008) (Nguyên văn bằng tiếng Anh) (DVD & MP4-0902)   ...

Published on: Tháng Năm 27, 2017Gọi Tôi Một Bác Sĩ!
- Thanh Hải Vô Thượng Sư kể tại Ba Lê, Pháp Quốc Ngày 27 tháng 10, Năm Hoàng Kim 4 (2007) (Nguyên văn tiếng Anh) Video-808   Một anh chàng nọ bước vào tàu hỏa và ...

Published on: Tháng Năm 17, 2017Trân Quý Địa Cầu Cho Tất Cả Chúng Sinh – Vượt Qua Trở Ngại với Đức Tin và Tình Thương – Trồng Thực Phẩm và Sống An Bình
- Trân Quý Địa Cầu Cho Tất Cả Chúng Sinh Thanh Hải Vô Thượng Sư Khai thị, Hội Thảo Trực Tuyến giữa Thanh Hải Vô Thượng Sư và nhân viên Đài Truyền Hình Vô T ...

Published on: Tháng Năm 3, 2017Vấn Đáp Chọn Lọc
- À phải, để trả lời câu hỏi của cô, nhạc kịch này cũng giúp đỡ phần nào bởi vì nó khiến trái tim con người mềm lại, giống như quý vị vậy, hiểu khôn ...

Published on: Tháng Sáu 24, 2016Tập Trung và Tiếp Nhận Lực Gia Trì
- Chỉ tập trung vào Thượng Đế, vào sự khai ngộ, vào đẳng cấp sâu hơn về tâm thức và hỷ lạc. Bởi vì càng tập trung sâu hơn thì quý vị càng sung sướng, c ...

Published on: Tháng Sáu 21, 2016Công Tác Cứu Trợ Trải Rộng Tình Thương và Mở Rộng Tấm Lòng
- Tâm mình vì tình thương mà rộng mở và đó chính là năng lượng cần có để cân bằng ... ...

Published on: Tháng Sáu 20, 2016Khát Khao Thượng Đế
- Càng khao khát Thượng Đế, quý vị càng bớt ham muốn bất cứ gì trên thế gian này và lại càng vui sướng hơn. ...

Published on: Tháng Sáu 20, 2016Hành Động Tình Thương – Giảm Nghiệp – Phát Triển Tâm Linh
- Hành Động Tình Thương Thanh Hải Vô Thượng Sư Khai Thị, Hội Thảo Trực Tuyến với nhân viên Đài Truyền Hình Vô Thượng Sư, Los Angeles, California, Hoa Kỳ Ngày 26 ...

Published on: Tháng Sáu 20, 2016Tiến Thẳng Về Phía Trước – Hãy Vô Vị Kỷ Để Thức Tỉnh Tình Thương Chân Thật – Tình Thương Cho Muôn Loài
- Tôi chỉ có thể nói là hãy cố gắng càng vô vị kỷ càng tốt, càng thương nhiều càng tốt, dù có thể bên trong mình chưa cảm thấy thương thật sự. Nhưng làm ...

Published on: Tháng Sáu 20, 2016Vấn Đáp Chọn Lọc
- Chỉ cần thiền rồi cầu nguyện thôi, thì quý vị mới biết là mình ở lực lượng cao hay không, (V: Dạ.) ở đẳng cấp cao hay không. Dù sao, cầu nguyện như cách ...

Published on: Tháng Sáu 16, 2016Chuyện Cười của Ông Chủ
- Thanh Hải Vô Thượng Sư kể, Họp mặt Quốc Tế tại Châu Âu, Ngày 29 tháng 10, năm Hoàng Kim thứ 5 (2008) Ngày 22 tháng 01, năm Hoàng Kim thứ 6 (2009) (Nguyên văn tiến ...

Published on: Tháng Sáu 16, 2016