2018年06月18日, 週一

BƯỚC ĐI TÌNH THƯƠNG

 

Lặn lội kiếm tìm, một chút tình thương. Một chút tình thương mà ban phát cho muôn loài trong mười phương. Thanh Hải Vô Thượng Sư là danh hiệu thân thương đối với những ai được hội kiến hay làm việc cùng Ngài. Đời sống của Ngài là thông điệp chan hòa những “Bước Đi Tình Thương”. Thanh Hải Vô Thượng Sư là một nhà từ thiện, một nghệ sĩ và là bậc Thầy tâm linh cao quý. Tình thương và sự trợ giúp của Ngài vượt qua mọi ranh giới về văn hóa và chủng tộc, đến hàng triệu người trên thế giới: những người vô gia cư, những người nghèo khó, những viện nghiên cứu y khoa về bệnh AIDS và bệnh ung thư, những cựu chiến binh Hoa Kỳ, những người già neo đơn, người tàn tật, người mắc bệnh tâm thần, người tỵ nạn, những nạn nhân thiên tai trong các trận động đất, bão lụt và hỏa hoạn. Tình thương vô bờ bến của Ngài dành cho mọi sinh linh, từ con người đến muôn loài đồng cư. Qua những nghĩa cử này, Ngài đã gợi nhắc chúng ta về lòng nhân ái – một phẩm chất tiêu biểu của Ngài và cũng từ tình thương vô vàn đó Hội Quốc Tế Thanh Hải Vô Thượng Sư đã được sáng lập.

“Những gì chúng ta có thể chia sẻ, hãy bắt đầu chia sẻ. Chúng ta sẽ cảm nhận sự thay đổi vi tế bên trong, sẽ có thêm tình thương rót vào tâm thức, rồi chúng ta sẽ nhận thức được điều gì đó. Đây là khởi điểm. Chúng ta hiện diện nơi đây là để học hỏi, học để trưởng thành cũng như học cách sử dụng năng lực tình thương và sáng tạo vô biên của mình hầu kiến tạo thế giới thành một nơi tốt đẹp hơn tại bất kỳ nơi nào chúng ta hiện diện.”

Thanh Hải Vô Thượng Sư sinh quán tại miền Trung Âu Lạc. Ngay từ thuở thiếu thời, Ngài đã thường giúp đỡ và an ủi những bệnh nhân, những người nghèo khó bằng bất cứ cách nào có thể. Khi trưởng thành, Ngài du học ở Âu châu. Tại đây, Ngài tiếp tục làm thông dịch viên cho Hội Hồng Thập Tự.

Ngài sớm nhận ra rằng nỗi khổ đau hiện hữu trong mọi nền văn hóa và khắp nơi trên thế giới. Vì thế lòng khao khát tìm kiếm một pháp môn giải thoát đã trở thành mục tiêu cao cả nhất trong cuộc đời Ngài. Lúc bấy giờ, Ngài đang sống hạnh phúc bên vị hôn phu là một bác sĩ người Đức. Mặc dù quyết định chia tay vô cùng khó khăn đối với Ngài và phu quân, nhưng với ân phúc của ông, Ngài đã ra đi với nguyện ước hoàn thành lý tưởng này. Từ đó, Ngài bắt đầu cuộc hành trình hai năm tầm Đạo. Cuối cùng, ở một nơi sâu thẳm trên rặng Hy Mã Lạp Sơn, Ấn Độ, Ngài được một vị Minh Sư khai ngộ truyền dạy Pháp Môn Quán Âm, một phương pháp thiền quán Ánh Sáng và Âm Thanh nội tại. Sau một thời gian tu học, Ngài đã đạt đại khai ngộ. Ngay sau khi trở về từ Hy Mã Lạp Sơn, do sự thỉnh cầu tha thiết của những người thành tâm mong cầu Chân Lý, Thanh Hải Vô Thượng Sư đã chia sẻ Pháp Môn Quán Âm với mọi người và khuyến khích họ hướng nội để tìm lại sự vĩ đại của chính mình.

“Hòa bình và tình thương mà chúng ta tìm kiếm và hay nói đến tồn tại bên trong mỗi chúng ta”

Nhiều người từ mọi thành phần xã hội đã nhận thấy rằng Pháp Môn Quán Âm giúp họ tìm được sự viên mãn, niềm hạnh phúc và sự bình an trong cuộc sống. Không bao lâu, Hoa Kỳ, Âu châu, Á châu, Nam Mỹ cũng như Liên Hiệp Quốc đã thỉnh mời Thanh Hải Vô Thượng Sư đến thuyết pháp. Thanh Hải Vô Thượng Sư không những là tấm gương cao quý trong hoạt động cứu trợ nhân đạo, Ngài còn khuyến khích mọi người làm đẹp thế giới chúng ta đang sống.

“Tương lai nằm trong tay chúng ta, vì vậy tùy vào chúng ta biến nó thành xinh đẹp hay tệ hơn.”

Qua việc thiền định Pháp Môn Quán Âm, Thanh Hải Vô Thượng Sư đã bộc lộ nhiều tài năng thiên phú, thể hiện qua hội họa và những sáng tác nghệ thuật, những sáng tác thơ nhạc, thiết kế trang sức và trang phục hầu miêu tả nét đẹp bên ngoài lẫn bên trong của các nền văn hóa, các dân tộc mà Ngài đã gặp qua. Năm 1995, theo lời thỉnh cầu của công chúng, thiết kế y phục của Ngài đã được lưu diễn tại những kinh đô thời trang quốc tế như Luân Ðôn, Paris, Milan và New York. Doanh thu từ những tác phẩm nghệ thuật của Thanh Hải Vô Thượng Sư đã giúp Ngài có một nguồn ngân quỹ độc lập để hỗ trợ cho các hoạt động nhân đạo, làm nổi bật quan điểm thực tiễn của Ngài rằng chúng ta nên luôn luôn cố gắng sáng tạo trong khả năng của mình để lợi ích cho người khác. Mặc dù Thanh Hải Vô Thượng Sư không mong cầu báo đáp, nhưng để vinh danh sự trợ giúp vô vị kỷ của Ngài, Thanh Hải Vô Thượng Sư đã được nhiều viên chức chính phủ và tổ chức tư nhân trên thế giới trao giải thưởng vào nhiều dịp khác nhau. Những giải thưởng này bao gồm: Giải Hòa Bình Gusi, Giải Hòa Bình Thế Giới, Giải Nhà Lãnh Ðạo Tâm Linh Thế Giới, Giải Phát Triển Nhân Quyền, và Giải Phục Vụ Nhân Loại Xuất Sắc.

“Ngài mang tình thương đến những nơi thù hận. Ngài mang hy vọng đến những nơi tuyệt vọng. Ngài mang hiểu biết đến những nơi còn sự hiểu lầm. Ngài là ánh sáng của một vĩ nhân, là thiên thần từ ái của tất cả chúng ta.”

~ Ngài thị trưởng Fasi của thành phố Honolulu

Trong thời đại này, Thanh Hải Vô Thượng Sư là một trong những người tận tâm giúp đỡ tha nhân nhận biết và kiến tạo một viễn ảnh tươi sáng cho tương lai. Nhiều vĩ nhân trong lịch sử đã từng hoài bão về một tương lai tươi đẹp và trong lời bày tỏ của Ngài, Thanh Hải Vô Thượng Sư cũng có ước mơ như sau:

“Tôi mơ cả thế giới được hòa bình. Tôi mơ mọi nghiệp sát sẽ chấm dứt. Tôi mơ tất cả trẻ em đều được sống trong hòa bình và an lạc. Tôi mơ tất cả quốc gia sẽ bắt tay nhau, bảo vệ và giúp đỡ lẫn nhau. Tôi mơ Địa Cầu xinh đẹp của chúng ta sẽ không bị hủy diệt. Địa Cầu này đã trải qua hàng tỷ tỷ năm mới được hình thành và đây là một nơi vô cùng mỹ miều, vô cùng kỳ diệu. Tôi mơ Địa Cầu này sẽ trường tồn, trong thanh bình, đẹp đẽ và yêu thương.”