2017年03月28日, 週二

Lễ Kỹ Niệm

Lẽ Kỷ Niệm


Ngày Thanh Hải Vô Thượng Sư ~ Ngày 22 Tháng 2
- Mừng Kỷ Niệm Ngày Thanh Hải Vô Thượng Sư Lần Thứ 23 ...

Published on: Tháng Hai 22, 2017Chúc Mừng Năm Mới Thuần Chay
Tết Đinh Dậu

- Vào ngày 28 tháng Giêng, Năm Hoàng Kim thứ 14 (2017), hơn một tỷ người trên khắp thế giới sẽ ăn mừng Tết Đinh Dậu. Trong những ngày lễ tốt lành này, tại nhi ...

Published on: Tháng Một 28, 2017Mừng Tết Trung Thu!
- Ngày 15, tháng 9, năm Hoàng Kim thứ 13 (2016) Trăng Mùa Gặt, mà người ta tin là vầng trăng tròn sáng nhất và lớn nhất trong năm, đã được tôn vinh từ hơn ba thiên ...

Published on: Tháng Chín 16, 2016Vinh Danh Sư Phụ Kính Yêu và Chúc Mừng Ngày Lễ Mẹ ở Tây Hồ
- Ban Báo chí Đài Bắc (nguyên văn tiếng Trung Hoa) Hoa cẩm chướng khoe sắc vào tháng 5 làm rộn ràng không khí vui tươi của Ngày Lễ Mẹ, một dịp hoan hỷ mà chúng ...

Published on: Tháng Năm 5, 2015