2018年05月27日, 週日

Thần Kỳ Cảm Ứng

Thần Kỳ Cảm Ứng


Ý Nghĩa Thật Sự của Việc Được Sinh Vào Thế Giới Khác
- Tường trình bởi Hội viên từ Trung Quốc (Nguyên văn tiếng Trung Hoa) Tháng 03 năm Hoàng Kim 13 (2016) Dì Mã qua đời đầu tháng 01 năm 2015 ở tuổi 74, sau hơn 1 năm ...

Published on: Tháng Tám 31, 2016Bầu Trời Đầy Các Đĩa Bay Chờ Đợi Kỳ Họp Mặt Quốc Tế tại Âu Châu
- Do hội viên Xiao Ning của Hội chúng tôi từ Đào Viên, Formosa (nguyên văn tiếng Trung Hoa)   Tôi đang ngồi thiền tại nhà mình vào đêm trước kỳ Họp mặt Quố ...

Published on: Tháng Bảy 13, 2016