2018年06月21日, 週四

Lối Sống Lành Mạnh Dẫn Đến Mục Tiêu Sự Nghiệp Rõ Ràng Hơn

Theo Ban Báo Chí

Nghiên cứu cho thấy những sinh viên uống ít rượu ý thức rõ hơn về mục tiêu sự nghiệp của họ. Nghiên cứu đặt câu hỏi cho hơn 9.000 sinh viên tốt nghiệp tại Anh Quốc, và kết quả cho thấy 63% những người uống quá nhiều rượu không biết mình sẽ làm gì sau khi tốt nghiệp. Ngược lại, 76% sinh viên uống ít hơn rất lạc quan về việc có thể tìm được việc làm trong vòng 6 tháng. Nghiên cứu được hoàn thành bởi Magnet.me – một dịch vụ trực tuyến kết nối những sinh viên tốt nghiệp với các nhà tuyển dụng tiềm năng, có trụ sở tại Hà Lan. Bilal Mahmood, nhân viên của Magnet.me, cho biết: “Nghiên cứu cho chúng ta thấy rõ rằng sinh viên – đời sống xã hội của họ – có tác động đến sự chọn lựa nghề nghiệp tương lai – và sinh viên nên sử dụng quãng thời gian học đại học của mình một cách sáng suốt hơn và tự chuẩn bị cho phù hợp với môi trường làm việc thực tế.”

Magnet.me, xin cảm ơn quý vị cho nghiên cứu nêu bật tầm quan trọng của lối sống lành mạnh trong việc giúp thanh niên có sự nghiệp đầy triển vọng. Nguyện cầu tất cả những người trẻ tuổi có được tương lai thành đạt và hạnh phúc vì một thế giới tươi sáng hơn cho muôn người.

 

Nguồn hình: School of English and Drama,QMUL-IMG7020-ngày 13 tháng 07 năm 2015-flickr-CC BY 2.0