2018年06月18日, 週一

Lời Sư Phụ

Lời Sư Phụ


Hệ Thống Khống Chế Chặt Chẽ Giữa Các Hành Tinh và Con Đường Giải Thoát
- Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị tại Tây Hồ, Formosa ( Đài Loan) Ngày 23 tháng 07 năm Hoàng Kim 14 (2017) (Nguyên văn tiếng Anh) Băng thâu hình 1119   Thôi, hãy nói g ...

Published on: Tháng Chín 12, 2017Thương Yêu Không Ràng Buộc
- Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị, Hội thảo trực tuyến với Thanh Hải Vô Thượng Sư và nhân viên Đài Truyền Hình Vô Thượng Sư, Los Angeles, California, Hoa Kỳ Ngà ...

Published on: Tháng Bảy 27, 2017Tập Trung và Tiếp Nhận Lực Gia Trì
- Chỉ tập trung vào Thượng Đế, vào sự khai ngộ, vào đẳng cấp sâu hơn về tâm thức và hỷ lạc. Bởi vì càng tập trung sâu hơn thì quý vị càng sung sướng, c ...

Published on: Tháng Sáu 21, 2016Công Tác Cứu Trợ Trải Rộng Tình Thương và Mở Rộng Tấm Lòng
- Tâm mình vì tình thương mà rộng mở và đó chính là năng lượng cần có để cân bằng ... ...

Published on: Tháng Sáu 20, 2016