2018年04月19日, 週四

Bồ Đào Nha Thông qua Đạo luật Buộc Phải có Món Thuần chay tại các Nhà ăn Tự Phục vụ Công cộng

Ban Báo chí tường trình (Nguyên văn Anh ngữ)

Quốc hội Bồ Đào Nha đã thông qua một đạo luật vào tháng 3 năm 2017, yêu cầu tất cả nhà ăn công cộng, kể cả trong đại học, nhà tù, bệnh viện và trường học, phải cung cấp tối thiểu một bữa ăn thuần chay cân bằng trong thực đơn của họ, nội trong vòng sáu tháng. Các chuyên gia dinh dưỡng đủ khả năng sẽ chuẩn bị thực đơn để đảm bảo là những thức ăn lành mạnh và cân bằng dinh dưỡng.

Hội Ăn chay Bồ Đào Nha đã tạo điều kiện để thông qua đạo luật này, bằng cách tổ chức một kiến nghị vào năm 2015, mau chóng thu thập 15.000 chữ ký, đảm bảo là có một cuộc bàn thảo trong Quốc Hội vào đầu năm 2016. André Silva, Nghị sĩ đầu tiên của Đảng Bồ Đào Nha của hội Con người-Thú vật-Thiên nhiên (PAN) đã đỡ đầu dự luật, mà với sự ủng hộ của bốn đảng khác, đã thông qua thành đạo luật. Ông giải thích rằng đạo luật sẽ không tăng giá thực phẩm, vì món ăn toàn thực vật thường rẻ hơn là những thức ăn có sản phẩm động vật.

NunoAlvim, một đại diện của Hội Ăn chay Bồ Đào Nha, ca ngợi đạo luật được thông qua này đã tuyên bố, “Luật này sẽ cổ võ sự đa dạng trong thói quen ăn uống, và khích lệ nhiều người chọn ăn món chay hơn, khi thức ăn chay được bán ở nhiều nơi hơn. Điều này dĩ nhiên được tiên đoán là có ảnh hưởng đáng kể tới sức khỏe của đại chúng trước tiên, nhưng về lâu dài, cũng ảnh hưởng tới thú vật và môi sinh nữa.”

Hoan hô Bồ Đào Nha! Xin bày tỏ lòng cảm kích sâu xa nhất cho nỗ lực của Hội Ăn Chay Bồ Đào Nha, của Đảng cho Thú vật và Thiên nhiên, và của tất cả những cá nhân khác đã nỗ lực giúp thông qua đạo luật thuần chay đầu tiên trong nước Bồ Đào Nha!

 

 

Hình ảnh lấy từ: Bộ Canh nông Hoa Kỳ-20111019-FNS-RBN-1743-19tháng102011-(đã duyệt)-Wikicommons-Public Domain