2017年01月20日, 週五

Nghệ Thuật Vô Thượng

Nghệ Thuật Vô Thượng


Thắp Lại Ánh Sáng Tình Thương Thánh Thiện :
Giới Thiệu Sản Phẩm Thế Hệ Mới
Đèn Vạn Thọ

- Tuân theo chỉ thị từ ái của Thanh Hải Vô Thượng Sư về việc bảo vệ cây xanh, các tác phẩm Đèn Vạn Thọ tinh tế của Ngài từ nay sẽ được chế tác bằng ...

Published on: Tháng Sáu 24, 2016