2017年06月22日, 週四

Vấn Đáp Chọn Lọc

Vấn Đáp Chọn Lọc


Vấn Đáp Chọn Lọc
- À phải, để trả lời câu hỏi của cô, nhạc kịch này cũng giúp đỡ phần nào bởi vì nó khiến trái tim con người mềm lại, giống như quý vị vậy, hiểu khôn ...

Published on: Tháng Sáu 24, 2016Vấn Đáp Chọn Lọc
- Chỉ cần thiền rồi cầu nguyện thôi, thì quý vị mới biết là mình ở lực lượng cao hay không, (V: Dạ.) ở đẳng cấp cao hay không. Dù sao, cầu nguyện như cách ...

Published on: Tháng Sáu 16, 2016Vấn Đáp Chọn Lọc
- Nhạc Kịch Chân Tình Giúp Đỡ Nhân Loại Thanh Hải Vô Thượng Sư Khai Thị, Hội Nghị Truyền Hình với Thanh Hải Vô Thượng Sư và nhân viên Đài Truyền Hình Vô Th ...

Published on: Tháng Sáu 15, 2016