2018年06月18日, 週一

Vấn Đáp Chọn Lọc

Vấn Đáp Chọn Lọc


Hãy Cố Gắng Tập Trung – Du Hành Thời Gian – Hãy Đem Ra Thực Hành – Liên Kết Giữa Linh Hồn/Thân Thể
- Hãy Cố Gắng Tập Trung Thanh Hải Vô Thượng Sư Khai Thị, Họp mặt Quốc tế tại Âu Châu,  Ngày 6 tháng 7, năm Hoàng Kim 10 (2013) (Nguyên văn tiếng Anh) Băng hình-101 ...

Published on: Tháng Bảy 27, 2017Vấn Đáp Chọn Lọc
- À phải, để trả lời câu hỏi của cô, nhạc kịch này cũng giúp đỡ phần nào bởi vì nó khiến trái tim con người mềm lại, giống như quý vị vậy, hiểu khôn ...

Published on: Tháng Sáu 24, 2016Vấn Đáp Chọn Lọc
- Chỉ cần thiền rồi cầu nguyện thôi, thì quý vị mới biết là mình ở lực lượng cao hay không, (V: Dạ.) ở đẳng cấp cao hay không. Dù sao, cầu nguyện như cách ...

Published on: Tháng Sáu 16, 2016