2018年05月27日, 週日

Giáo Lý Chọn Lọc

Giáo Lý Chọn Lọc


Trân Quý Địa Cầu Cho Tất Cả Chúng Sinh – Vượt Qua Trở Ngại với Đức Tin và Tình Thương – Trồng Thực Phẩm và Sống An Bình
- Trân Quý Địa Cầu Cho Tất Cả Chúng Sinh Thanh Hải Vô Thượng Sư Khai thị, Hội Thảo Trực Tuyến giữa Thanh Hải Vô Thượng Sư và nhân viên Đài Truyền Hình Vô T ...

Published on: Tháng Năm 3, 2017Tiến Thẳng Về Phía Trước – Hãy Vô Vị Kỷ Để Thức Tỉnh Tình Thương Chân Thật – Tình Thương Cho Muôn Loài
- Tôi chỉ có thể nói là hãy cố gắng càng vô vị kỷ càng tốt, càng thương nhiều càng tốt, dù có thể bên trong mình chưa cảm thấy thương thật sự. Nhưng làm ...

Published on: Tháng Sáu 20, 2016