2017年07月25日, 週二

Giáo Lý Chọn Lọc

Giáo Lý Chọn Lọc


Tiến Thẳng Về Phía Trước – Hãy Vô Vị Kỷ Để Thức Tỉnh Tình Thương Chân Thật – Tình Thương Cho Muôn Loài
- Tôi chỉ có thể nói là hãy cố gắng càng vô vị kỷ càng tốt, càng thương nhiều càng tốt, dù có thể bên trong mình chưa cảm thấy thương thật sự. Nhưng làm ...

Published on: Tháng Sáu 20, 2016