2018年06月18日, 週一

Thông điệp Ngắn

Khi nói về Thượng Đế hay Đấng Vô Thượng, Sư Phụ chỉ thị chúng ta dùng những từ ngữ nguyên bản không giới tính để tránh việc tranh luận về Thượng Đế là Nam hay Nữ.
   She + He = Hes (như trong từ Bless)
   Her + Him = Hirm (như trong từ Firm)
   Hers + His = Hiers (như trong từ Dear)
Ví dụ: Khi Thượng Đế muốn thì Ngài (Hes) tạo nhiều điều xảy ra theo ý của Ngài (Hiers) để phù hợp với chính Ngài (Hirmself).

Là nhà sáng tạo những thiết kế nghệ thuật đồng thời là vị Thầy tâm linh, Thanh Hải Vô Thượng Sư yêu chuộng mọi diễn đạt về nét đẹp nội tại. Vì lý do đó nên Ngài gọi Việt Nam là “Âu Lạc” và Ðài Loan là “Formosa”. Âu Lạc là quốc hiệu cổ xưa của Việt Nam, có nghĩa là “âu ca lạc nghiệp”. Còn Formosa có nghĩa là “mỹ miều,” phản ảnh trọn vẹn hơn vẻ đẹp của hòn đảo này và người dân sống trên đảo.