2018年06月22日, 週五

Lời Pháp Cam Lồ

Lời Pháp Cam Lồ


Chúng Ta Ảnh Hưởng Lẫn Nhau – Niềm Hạnh Phúc Mang Lại Lợi Ích Cho Thế Giới – Hãy Bảo Vệ Môi Trường và Tử Tế
- Chúng Ta Ảnh Hưởng Lẫn Nhau Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị, Hội Thảo Trực Tuyến với Thanh Hải Vô Thượng Sư và nhân viên Đài Truyền Hình Vô Thượng Sư, Lo ...

Published on: Tháng Bảy 27, 2017Khát Khao Thượng Đế
- Càng khao khát Thượng Đế, quý vị càng bớt ham muốn bất cứ gì trên thế gian này và lại càng vui sướng hơn. ...

Published on: Tháng Sáu 20, 2016Hành Động Tình Thương – Giảm Nghiệp – Phát Triển Tâm Linh
- Hành Động Tình Thương Thanh Hải Vô Thượng Sư Khai Thị, Hội Thảo Trực Tuyến với nhân viên Đài Truyền Hình Vô Thượng Sư, Los Angeles, California, Hoa Kỳ Ngày 26 ...

Published on: Tháng Sáu 20, 2016