2017年04月25日, 週二

Lời Pháp Cam Lồ

Lời Pháp Cam Lồ


Khát Khao Thượng Đế
- Càng khao khát Thượng Đế, quý vị càng bớt ham muốn bất cứ gì trên thế gian này và lại càng vui sướng hơn. ...

Published on: Tháng Sáu 20, 2016Tình Thương Qua Hành Động – Ít Nghiệp Chướng Hơn – Phát Triển Tâm Linh
- Tình Thương Qua Hành Động Thanh Hải Vô Thượng Sư Khai Thị, Hội Thảo Trực Tuyến với nhân viên Đài Truyền Hình Vô Thượng Sư, Los Angeles, California, Hoa Kỳ Ngày ...

Published on: Tháng Sáu 20, 2016