2018年06月23日, 週六

Trân Quý Địa Cầu Cho Tất Cả Chúng Sinh – Vượt Qua Trở Ngại với Đức Tin và Tình Thương – Trồng Thực Phẩm và Sống An Bình

Trân Quý Địa Cầu Cho Tất Cả Chúng Sinh

Thanh Hải Vô Thượng Sư Khai thị,
Hội Thảo Trực Tuyến giữa Thanh Hải Vô Thượng Sư
và nhân viên Đài Truyền Hình Vô Thượng Sư,
Los Angeles, California, Hoa Kỳ
Ngày 22 tháng 12 năm Hoàng Kim 9 (2012)
(Nguyên văn tiếng Anh) Băng hình-1011

Chúng ta may mắn. Thấy không, bây giờ Địa cầu sẽ tồn tại lâu hơn và sẽ tiếp tục tồn tại lâu hơn nữa. Ngay cả còn hơn thế nữa. Đó chỉ mới tính từ ngày 18 tháng 12 [2012]. Sẽ còn tiếp tục tồn tại lâu hơn nữa. Nhưng bây giờ Địa cầu tiếp tục sinh tồn. Chỉ loài người mới đáng lo ngại, chúng ta có thể tiếp tục được bao lâu nữa, cho thế hệ này và những thế hệ mai sau. Nếu chúng ta tiếp tục tự hủy hoại chính mình, nếu đó là điều mình muốn, thì đó cũng là điều mình sẽ nhận. Hiểu không?

Cho nên Địa cầu được cứu cho nhân loại và các chúng sinh khác được tiếp tục sống. Thì chúng ta phải thật sự trân quý Địa cầu, phải nghĩ cách để sống một đời xứng đáng trên Địa cầu này, phải thật sự quyết tâm làm sao để những ngày mình sống cho tốt hơn, làm thế nào để trả ơn lòng nhân từ của Thiên Đàng. Không phải lúc nào cũng cầu Thiên Đàng làm gì cho mình, mà nên tự hỏi mình có thể làm được những gì cho thế giới, cho người khác, và cho chính mình. Đó mới là điều chính đáng. Hiểu không?

 

Vượt Qua Trở Ngại với Đức Tin và Tình Thương

Thanh Hải Vô Thượng Sư Khai thị, Họp mặt Quốc tế tại Âu Châu, 
Ngày 18 tháng 7, năm Hoàng Kim 10 (2013)
(Nguyên văn tiếng Anh) Băng hình1024

Tình thương, đức tin và lối sống thánh thiện của quý vị sẽ giúp vượt qua được nhiều trở ngại. Không phải chỉ dựa vào tôi thôi. Hiểu không? Nhưng lực lượng Sư Phụ lúc nào cũng giúp những ai tự giúp chính mình trước. Nếu sống chính trực, suy nghĩ khẳng định, làm điều ngay thẳng, thì đời quý vị luôn luôn tốt đẹp. Chúng ta có rất nhiều thử thách và đau khổ, nhưng nếu mình biết mục tiêu và kỷ luật, thì sẽ sống dễ dàng hơn. Đơn giản. Không chỉ bệnh tim, bất cứ gì khác cũng rời xa quý vị, vì chúng không có chỗ để bám vào thân xác của mình. Đó là điều tốt.

 

Trồng Thực Phẩm và Sống An Bình

Thanh Hải Vô Thượng Sư Khai thị, Họp mặt Quốc tế tại Âu Châu, 
Ngày 6 tháng 7, năm Hoàng Kim 10 (2013)
(Nguyên văn tiếng Anh) Băng hình-1017

Đúng, vì người dân canh nông, tự lực, có đủ thực phẩm để ăn và thậm chí còn xuất cảng nữa. Vua Trung Quốc thời xưa cũng rất chăm lo nông nghiệp. Đó là giai đoạn rất thái bình của Trung Quốc, vì họ chú trọng vào nông nghiệp. Còn bây giờ chúng ta có thêm nhiều thứ khác nữa. Dĩ nhiên, thời văn minh rất thuận tiện, nhưng nông nghiệp cũng cần phải là nghề chính, là nguồn lợi tức chính của con người. Bởi vì bất kể chúng ta có gì, nếu không có thực phẩm thì sẽ có vấn đề, phải không? Nhiều quốc gia giàu có hiện nay có vấn đề về thực phẩm bởi vì nhiều người ra ngoài làm việc khác, làm công nghiệp, và kiếm được nhiều tiền, nhưng lại không đủ thực phẩm cho quốc gia, không trồng trọt đủ thức ăn cho đất nước. Cho nên họ phải nhập khẩu từ nơi khác. Làm như vậy là không tốt.