2018年04月23日, 週一

Khát Khao Thượng Đế

Khát Khao Thượng Đế

Thanh Hải Vô Thượng Sư Khai Thị, Họp Mặt Quốc Tế tại Châu Âu,
Ngày 5 tháng 7 năm Hoàng Kim thứ 10 (2013) (Nguyên văn tiếng Anh) (DVD#1016)

Càng khao khát Thượng Đế, quý vị càng bớt ham muốn bất cứ gì trên thế gian này và lại càng vui sướng hơn.

 

Tin Thượng Đế và Làm Điều Tốt

Thanh Hải Vô Thượng Sư Khai Thị,
Hội thảo Truyền Hình với Thanh Hải Vô Thượng Sư
và nhân viên Đài Truyền Hình Vô Thượng Sư,
Los Angeles, California, Hoa Kỳ,
Ngày 16 tháng 1 năm Hoàng Kim thứ 11 (2014) (nguyên văn tiếng Anh)
(Niềm Vui Trở Về Nhà: Sư Phụ Tái Khám Phá Vũ Trụ Nguyên Thủy)

Chỉ tin Thượng Đế và lực lượng khẳng định thôi. Chỉ làm những gì tốt thôi. Trên hết là tránh bất cứ gì xấu, tránh bất cứ hành động nào mà quý vị biết là xấu. Giữ ngũ giới ngay cả trong tư tưởng chứ không phải chỉ trong hành động thôi. Thiền tinh tấn. Ăn thuần chay, tạo hòa bình thì tất cả sẽ tốt đẹp. Và cho dù ngay cả Ma vương có ở cạnh quý vị, hắn cũng không làm được gì nhiều. Hắn chỉ có thể nhỏ dãi thôi. (laughter)

 

Giản Dị, Lành Mạnh và Hiền Hòa

Thanh Hải Vô Thượng Sư Khai Thị,
Hội Thảo Truyền Hình với Thanh Hải Vô Thượng Sư
và nhân viên Đài Truyền Hình Vô Thượng Sư,
Los Angeles, California, Hoa Kỳ,
Ngày 26 tháng 1 năm Hoàng Kim thứ 11 (2014) (nguyên văn tiếng Anh)
(Niềm Vui Trở Về Nhà: Sư Phụ Tái Khám Phá Vũ Trụ Nguyên Thủy)

Hãy suy nghĩ và sáng tạo trong sinh hoạt hàng ngày, hãy sử dụng và cố giảm thiểu hoặc thay thế, hoặc cắt bỏ hoàn toàn những gì chúng ta có thể làm được, để có lối sống đơn giản, lành mạnh và hiền hòa hơn, cho chính mình cũng như cho thế giới.