2018年06月19日, 週二

Chúng Ta Ảnh Hưởng Lẫn Nhau – Niềm Hạnh Phúc Mang Lại Lợi Ích Cho Thế Giới – Hãy Bảo Vệ Môi Trường và Tử Tế

Chúng Ta Ảnh Hưởng Lẫn Nhau

Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị,
Hội Thảo Trực Tuyến với Thanh Hải Vô Thượng Sư
và nhân viên Đài Truyền Hình Vô Thượng Sư,
Los Angeles, California, Hoa Kỳ
Ngày 16 tháng 6 năm Hoàng Kim 10 (2013)
(Nguyên văn tiếng Anh) Băng hình-1013

 

Bất cứ ai gần chúng ta đều ảnh hưởng chúng ta, ngay cả chim, chó, mèo, hàng xóm, bạn bè, người quen, họ hàng, thành viên trong gia đình; tất cả đều ảnh hưởng lẫn nhau.

 

Niềm hạnh phúc mang lại lợi ích cho Thế giới

Thanh Hải Vô Thượng Sư khai tThị,
Hội Thảo Trực Tuyến với Thanh Hải Vô Thượng Sư
và nhân viên Đài Truyền Hình Vô Thượng Sư,
Los Angeles, California, Hoa Kỳ
Ngày 16 tháng 6 năm Hoàng Kim 10 (2013)
(Nguyên văn tiếng Anh) Băng hình-1013

 

Khi chúng ta vui sướng, dĩ nhiên chúng ta thu hút từ trường may mắn và vui vẻ vào trong thế gian. Và điều đó mang đến thêm hòa bình, thịnh vượng, và dĩ nhiên thêm tất cả những gì lợi ích và khẳng định vào thế giới nữa.

 

Hãy Bảo Vệ Môi Trường và Tử Tế

Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị,
Hội Thảo Trực Tuyến với Thanh Hải Vô Thượng Sư
và nhân viên Đài Truyền Hình Vô Thượng Sư,
Los Angeles, California, Hoa Kỳ
Ngày 26 tháng 1, năm Hoàng Kim 11 (2014)
(Nguyên văn tiếng Anh) Băng hình-1048

 

Chúng ta nên làm với khả năng của mình để giảm làm hại môi trường vì đó là bổn phận của mình. Chúng ta nên làm vậy; chúng ta nên tử tế.