2018年06月21日, 週四

Tiến Thẳng Về Phía Trước – Hãy Vô Vị Kỷ Để Thức Tỉnh Tình Thương Chân Thật – Tình Thương Cho Muôn Loài

Tiến Thẳng Về Phía Trước

Thanh Hải Vô Thượng Sư Khai Thị,
Hội Thảo Trực Tuyến giữa Thanh Hải Vô Thượng Sư
với nhân viên Đài Truyền Hình Vô Thượng Sư,
Los Angeles, California, Hoa Kỳ
Ngày 29 tháng 05 năm Hoàng Kim thứ 11 (2014)
(DVD & MP4-1049 (1.2))

Đây là thế giới vật chất, nên quý vị cần sự kết nối vật chất. Cho nên, dù quý vị cảm thấy muốn đi lên cao, quý vị vẫn không cần phải từ bỏ mọi thứ để đi. Tôi cũng không từ bỏ bổn phận của mình. Hiện tại tôi vẫn phải nhắc nhở mọi người tiến thẳng tới trước. Nó sẽ cho quý vị thêm sự khích lệ trong thế giới rối rắm này. Quý vị sẽ nhận biết điều đó khi quý vị cảm thấy tự tại.


 

Hãy Vô Vị Kỷ Để Thức Tỉnh Tình Thương Chân Thật

Thanh Hải Vô Thượng Sư Khai Thị,
Hội Thảo Trực Tuyến giữa Thanh Hải Vô Thượng Sư
với nhân viên Đài Truyền Hình Vô Thượng Sư,
Los Angeles, California, Hoa Kỳ
Ngày 29 tháng 05 năm Hoàng Kim thứ 11 (2014)
(DVD & MP4-1049 (1.2))

Tôi chỉ có thể nói với quý vị là cố gắng sống vô vị kỷ càng nhiều càng tốt, càng thương yêu càng tốt, cho dù có thể quý vị chưa cảm nhận tình thương chân thật bên trong. Nhưng quý vị càng làm vậy thì tình thương chân thật sẽ thức tỉnh, sẽ phát triển thêm và sau này sẽ trở thành như bản chất của quý vị. Rồi quý vị sẽ làm vậy mà không hề suy nghĩ, thậm chí không cảm thấy rằng: “Tôi đang yêu thương đây. Tôi tử tế. Tôi từ bi.” Không, quý vị chỉ làm thế, như việc ăn uống, hít thở, bình thường.


 

Tình Thương Cho Muôn Loài

Thanh Hải Vô Thượng Sư Khai Thị,
Hội Thảo Trực Tuyến giữa Thanh Hải Vô Thượng Sư
với nhân viên Đài Truyền Hình Vô Thượng Sư,
Los Angeles, California, Hoa Kỳ
Ngày 29 tháng 05 năm Hoàng Kim thứ 11 (2014)
(DVD & MP4-1049 (1.2))

Tôi chăm sóc từng côn trùng nhỏ bị mắc kẹt trong nhà tôi hay bị kẹt ở đây đó. Những côn trùng nhỏ xíu mà đôi khi nếu không mang kính, mình không nhìn thấy. Những con giun nhỏ trên đường, những con sên bé nhỏ bị lật ngửa, những con bọ cánh cứng tí ti quơ chân trên không vì không lật ngược lại được.

Tôi không chỉ thương chó, tôi thương tất cả. Tôi không cắt cây. Tôi cũng không hái trái. Tôi mua trái cây mà không có cuống dính với thân cây. Điều đó có nghĩa là rất có thể chúng tự rụng xuống. Tự nhiên, một cách tự nhiên mà không làm đau cây. Tôi không tùy tiện hái lá, bẻ cây. Tôi không cắt hoa. Không làm thế nữa. Tôi thường làm vậy trước đây, khi tôi chưa khai ngộ lắm. Tôi bước đi cẩn thận. Tôi ăn nhiều Thức ăn Hòa bình và Từ ái khi có thể được. Tôi thương ngay cả cây cỏ. Tôi không chỉ thương quý vị, tôi thương chó, thương mèo, thương cây cỏ. Tôi thương côn trùng. Tôi thương mặt đất mình đi. Tôi thương đại dương, thương cát, thương đá. Mọi thứ đều xinh đẹp. Mọi thứ trên thế giới này đều lấp lánh bên trong với tình thương và trí huệ, đang đợi để hiển lộ cho quý vị và cùng lúc gia trì cho thế giới, tô điểm mọi thứ mà quý vị trải nghiệm. Mọi vật trên địa cầu, khi quý vị nhìn với linh hồn, dù di động hay bất động, tất cả đều đang làm việc để tô điểm thế giới chúng ta đang sống. Tôi thương tất cả.