2017年04月25日, 週二

Thẳng Tiến – Vô Vị Kỷ Để Thức Tỉnh Tình Thương Chân Thật – Tình Thương Đối Với Mọi Chúng Sinh

Thẳng Tiến

Thanh Hải Vô Thượng Sư Khai Thị,
Hội Thảo Trực Tuyến với nhân viên Đài Truyền Hình Vô Thượng Sư,
Los Angeles, California, Hoa Kỳ
Ngày 29 tháng 5 năm Hoàng Kim thứ 11 (2014)
(DVD & MP4-1049 (1.2))

Đây là thế giới vật chất, quý vị cần phải có mối liên lạc về vật chất. Cho nên dù cảm thấy muốn lên cao, quý vị cũng không cần phải từ bỏ hết để đi. Tôi cũng không từ bỏ bổn phận của mình. Bây giờ tôi vẫn phải nhắc nhở mọi người thẳng tiến. Điều đó sẽ cho quý vị sự khích lệ mạnh mẽ trong thế giới rối ren này. Khi nào cảm thấy tự do, quý vị sẽ biết.


 

Vô Vị Kỷ Để Thức Tỉnh Tình Thương Chân Thật

Thanh Hải Vô Thượng Sư Khai Thị,
Hội Thảo Trực Tuyến với nhân viên Đài Truyền Hình Vô Thượng Sư,
Los Angeles, California, Hoa Kỳ
Ngày 29 tháng 5 năm Hoàng Kim thứ 11 (2014)
(DVD & MP4-1049 (1.2))

Tôi chỉ có thể nói là hãy cố gắng càng vô vị kỷ càng tốt, càng thương nhiều càng tốt, dù có thể bên trong mình chưa cảm thấy thương thật sự. Nhưng làm vậy nhiều, dần dần chân tình sẽ tỉnh dậy. Nó sẽ phát triển thêm lên rồi sau này sẽ trở thành bản tánh của mình. Quý vị sẽ làm mà không cần nghĩ ngợi, không cảm thấy rằng: “Ta đang thương đây. Ta tử tế. Ta từ bi.” Không, không, quý vị chỉ làm như ăn uống, hít thở, bình thường.


 

Tình Thương Đối Với Mọi Chúng Sinh

Thanh Hải Vô Thượng Sư Khai Thị,
Hội Thảo Trực Tuyến với nhân viên Đài Truyền Hình Vô Thượng Sư,
Los Angeles, California, Hoa Kỳ
Ngày 29 tháng 5 năm Hoàng Kim thứ 11 (2014)
(DVD & MP4-1049 (1.2))

Tôi chăm sóc từng con côn trùng nhỏ bị mắc kẹt trong nhà hay mắc kẹt ở đâu đó. Những côn trùng nhỏ xíu mà nhiều khi không mang kính không thấy được. Những con giun nhỏ ngoài đường, những con ốc sên nhỏ bị lật ngửa, những con bọ cánh cứng quơ chân trên không vì không lật lại được.

Tôi không chỉ thương chó thôi, mà tôi thương tất cả. Tôi không cắt cây. Ngay cả trái tôi cũng không hái. Tôi mua trái cây nào không có cuống dính vào cây (sai nghĩa). Có nghĩa là rất có thể nó tự rụng xuống. Tự nhiên, một cách tự nhiên. Mà không làm đau cây. Tôi không tùy tiện hái lá, bẻ cây (cành?). Tôi không cắt hoa. Không làm vậy nữa. Trước kia tôi làm vậy, lúc chưa khai ngộ lắm. Tôi bước cẩn thận. Có được Thực phẩm Hòa bình và Tình thương thì tôi ăn. Tôi thương cả cỏ cây. Không chỉ thương quý vị, mà tôi còn thương chó, thương mèo, thương cây cỏ, thương côn trùng, thương mặt đất mà mình đi. Tôi thương đại dương, thương đất cát, thương đá sỏi. Cái gì cũng đẹp. Mọi thứ trên thế giới này đều lấp lánh bên trong với tình thương và trí huệ, đang đợi dịp bộc lộ ra cho quý vị thấy, trong khi vừa gia trì cho thế giới, tô điểm tất cả những gì mà quý vị thấy. Mỗi vật trên Địa Cầu, dù di động hay đứng yên, khi quý vị nhìn bằng linh hồn, tất cả đều đang làm tròn bổn phận của mình để điểm tô cho thế giới quý vị cư ngụ. Tôi thương tất cả.