2018年05月27日, 週日

Ba Bài Thánh Ca

Thanh Hải Vô Thượng Sư kể,

Họp mặt quốc tế tại châu Âu

Ngày 02, 03 và 07 tháng 09, năm Hoàng Kim thứ 5 (2008)

(Nguyên văn bằng tiếng Anh) (DVD & MP4-0902)

 

Tại nhà thờ nọ, vị mục sư nói với giáo đoàn: “Hôm nay nhà thờ đặc biệt cần thêm tiền. Bất cứ ai đóng góp, chẳng hạn như 3.000 đồng vào đĩa thì có thể chọn ba bài ‘thánh ca’ [hymn] cho ngày hôm đó.”

Một phụ nữ lớn tuổi ở hàng ghế đầu đóng góp 3.000 đồng. Và thế là vị mục sư mời bà lên bục và nói: “Được rồi, giờ bà có thể chọn ba ‘thánh ca’ [hymn].”

Bà ta nói: “Tôi muốn ‘him’, tôi muốn ‘him’ và tôi muốn ‘him’.” [“hymn” nghĩa là ‘thánh ca’, nhưng nghe giống chữ “him”nghĩa là ‘ông’]

Ba “ông” [hims] đẹp trai.

 

Mời quý vị viếng trang mạng sau để nghe phần thu âm gốc của chuyện vui này, đồng thời chia sẻ sự khôi hài của Sư Phụ với những người chung quanh:

http://video.Godsdirectcontact.net/magazine/jk213-2.php