2018年04月19日, 週四

Gọi Tôi Một Bác Sĩ!

Thanh Hải Vô Thượng Sư kể tại Ba Lê, Pháp Quốc
Ngày 27 tháng 10, Năm Hoàng Kim 4 (2007)
(Nguyên văn tiếng Anh) Video-808

 

Một anh chàng nọ bước vào tàu hỏa và bắt đầu la lớn: “Gọi tôi một bác sĩ! Gọi tôi một bác sĩ! Mọi người ơi, gọi tôi một bác sĩ!”

Thế là một anh chàng ngồi cạnh mới hỏi, “Bồ bị bệnh à?”

Anh chàng la lớn ‘gọi tôi một bác sĩ’ nói, “Không, không. Tôi vừa mới tốt nghiệp trường y khoa.”

Mời quý vị viếng trang mạng sau để nghe phần thu âm gốc của chuyện vui này, đồng thời chia sẻ sự khôi hài của Sư Phụ với những người chung quanh:

http://video.Godsdirectcontact.net/magazine/jk214-1.php