2018年06月23日, 週六

Tập Trung và Tiếp Nhận Lực Gia Trì

Thanh Hải Vô Thượng Sư Khai Thị
Buổi Họp Mặt Quốc Tế tại Châu Âu
Ngày 5 tháng 7 năm Hoàng Kim thứ 10 (2013)
(Nguyên văn tiếng Anh) DVD #1016

Vì nếu mọi người tập trung vào một điểm, thì lực lượng sẽ mạnh hơn và lợi ích cho tất cả quý vị. Phải không? Ngược lại, (nếu) tới đây mà không tập trung vào một điểm, vào Thượng Đế, mà chỉ nghĩ đến gia đình hay những điều phàm phu hoặc bệnh tật, sức khỏe và tiền bạc đủ thứ, thì tựa như chuyển chú tâm của mình xuống đẳng cấp thấp hơn này thay vì lên cao. Quý vị càng lên cao thì càng được lợi ích hơn. Sau đó, quý vị sẽ thấy mạnh mẽ hơn, ngay cả khi về nhà và đối phó với mọi vấn đề thế gian.

Vậy lần này, phải thật sự tập trung nhé. Chỉ tập trung vào Thượng Đế, vào sự khai ngộ, vào đẳng cấp sâu hơn về tâm thức và hỷ lạc. Bởi vì càng tập trung sâu hơn thì quý vị càng sung sướng, càng khai ngộ, càng thông minh, càng thấy hỷ lạc hơn. Rồi quý vị có thể đối phó với đủ mọi vấn đề – nếu có vấn đề nào. Nếu không thì chúng ta chỉ tập trung vào những vấn đề thôi. Thì mình sẽ ở ngay đẳng cấp của vấn đề, rồi không bao giờ có thể thấy được vấn đề rõ ràng hơn từ trên cao. Rồi chẳng những quý vị không thể giải quyết được vấn đề này, mà tự mình làm trì trệ tiến bộ tu hành, và khước từ nhận lấy lực lượng tâm linh nữa. Vậy thì quý vị mất cả hai. Quý vị mất cách giải quyết vấn đề và mất luôn thăng hoa tâm linh.