2018年06月19日, 週二

Công Thức Của Nước

Thanh Hải Vô Thượng Sư kể tại Ba Lê, Pháp Quốc
Ngày 27 tháng 10, Năm Hoàng Kim 4 (2007)
(Nguyên văn tiếng Anh) Video-808

 

Cô giáo hỏi, “Công thức hóa học của nước là gì?”

Học sinh đáp, “H-I-J-K-L-M-N-O.”

Cô giáo mới hỏi, “Em đang nói cái gì lạ vậy?”

Em học sinh mới đáp, “Thì ngày hôm qua cô nói công thức của nước là H – 2 – O mà.”

( H-2-O trong tiếng Anh phát âm nghe giống H-to-O, có nghĩa là ‘từ H tới O’)

Mời quý vị viếng trang mạng để nghe phần thu âm gốc của chuyện vui này, đồng thời chia sẻ sự khôi hài của Sư Phụ với những người chung quanh:
http://video.Godsdirectcontact.net/magazine/jk214-2.php