2018年06月24日, 週日

Vấn Đáp Chọn Lọc

Thanh Hải Vô Thượng Sư Khai Thị,
Hội Nghị Truyền Hình với Thanh Hải Vô Thượng Sư và nhân viên Đài Truyền Hình Vô Thượng Sư,,
Los Angeles, California, Hoa Kỳ.
Ngày 26 tháng 1 năm Hoàng Kim thứ 11 (2014) (nguyên văn tiếng Anh)
(Niềm Vui Trở Về Nhà: Sư Phụ Tái Khám Phá Vũ Trụ Nguyên Thủy)

Thiền Định và Cầu Nguyện

 

Vấn: Chúng con có cần ở đẳng cấp tu hành cao để cầu nguyện cho người khác được lợi ích từ các lực lượng hay không?

Sư Phụ: Chỉ cần thiền rồi cầu nguyện thôi, thì quý vị mới biết là mình ở lực lượng cao hay không, (V: Dạ.) ở đẳng cấp cao hay không. Dù sao, cầu nguyện như cách của tình thương thì lúc nào cũng tốt, ít nhất là cho quý vị. Và nếu như xảy ra, thì quý vị biết là có hiệu nghiệm.


 

Thương Lượng Tâm Linh

 

Vấn: Khi Sư Phụ dùng lực lượng Hủy Bỏ Nghiệp Quả thì nghiệp chướng xấu được tiêu trừ như thế nào? Giáo chủ Nhân quả có nghiêm ngặt đòi phải trả giá không?

Sư Phụ: Chà, quý vị để ý đủ thứ. Chẻ sợi tóc làm tư (Sư Phụ và mọi người cười.) Làm thế nào hả?

Vấn: Dạ, Sư Phụ.

Sư Phụ: Minh Sư làm cách nào? Có nhiều cách khác nhau để lấy nghiệp chướng. Bằng cách truyền Tâm Ấn thì tiêu trừ được một số nghiệp chướng. Bằng cách dùng phàm thân gánh nghiệp cho người thọ pháp hay người được quan tâm tới. Bằng cách ban tặng phước báu tu hành hay bằng cách hy sinh nghiệp quả, v.v. Dĩ nhiên là quý vị biết rồi. Giáo chủ Nhân quả là người rất là, rất là chính xác.

Vấn: Dạ. Thưa Sư Phụ, sự khác biệt giữa Hủy bỏ Nghiệp Quả và Chuyển Dụng Nghiệp Quả là gì?

Sư Phụ: Khác biệt giữa hai cái đó là như thế này, Hủy bỏ là tiêu hủy hoàn toàn bằng sự trao đổi tất cả nghiệp chướng (nghiệp quả) hay một số nghiệp chướng nào đó. Trong khi Chuyển Dụng Nghiệp Chướng là làm giảm bớt hay nới rộng ra tới mức có thể chịu đựng cường độ của nghiệp theo thời gian, để người quan hệ vẫn có thể sống và chịu đựng cho tới khi đạt tới đẳng cấp tu hành nào đó. Nên điều đó tốt cho họ. Hiểu không? (V: Dạ hiểu.) Hoặc là lấy nghiệp chướng đi bằng cách Minh Sư chịu đau khổ. Điều đó tùy theo trường hợp và thương lượng. Thương lượng tâm linh.


 

Thiên Đàng Trông Nom và Giúp Đỡ

 

Vấn: Thưa Sư Phụ, khi chúng con cầu nguyện để cám ơn các vị thần, nữ thần, thiên thần, thánh thần hay Thượng Đế Toàn Năng, thì về mặt tâm linh điều đó có hiệu quả như thế nào? Có hộp thư tâm linh mà các thiên nhân dùng để nghe những lời cầu nguyện của chúng con hay không?

Sư Phụ: Ý anh muốn nói là Internet, điện thư đó hả? (Sư Phụ và mọi người cười.)

Vấn: Dạ, có lẽ tương tự như vậy.

Sư Phụ: Họ có hay hơn như vậy nữa! Này, nghe đây, điều đó tùy vào đẳng cấp tu hành và nghiệp quả của quý vị, rồi lời cầu nguyện của mình sẽ tới cảnh giới tâm thức thích hợp. Mỗi người mỗi khác, biết không? (Vấn: Ồ, thế ạ.) Rồi tùy vào những chúng sinh ở đó có thể giúp quý vị trong trường hợp đặc biệt này hay không. Tùy theo phước báu, lòng thành của quý vị, và tùy vào sự can thiệp của người khác, có thể cao hơn quý vị. Hoặc lời cầu nguyện của người khác. Nhưng hộp thư thì có khắp mọi nơi, và họ có những thứ còn tốt hơn Internet. (Vấn: Hay quá.) Đừng lo, Thiên Đàng vẫn trông nom. Ngay cả địa ngục cũng theo dõi nữa. Thiên Đàng và địa ngục đều theo dõi và nghe ngóng, và giúp đỡ hay hãm hại. Còn tùy. Bất cứ nơi nào.


 

Thân Thể Khác Nhau cho Cảnh Giới Khác Nhau

 

Vấn: Thưa Sư Phụ, chúng con biết là thân thể phàm phu của mình chứa nhiều thân thể tâm linh. Chẳng hạn như thể vía có thể được dùng ở cảnh giới A-tu-la. Nhưng mục đích của các thân thể tâm linh khác kia là gì?

Sư Phụ: Là để dùng khi quý vị lên các cảnh giới tâm thức cao hơn.

Vấn: Dạ hiểu.

Sư Phụ: Ngày nào đó quý vị sẽ phải lên đó. Quý vị sẽ lên, muốn lên. Lúc đó quý vị dùng thân thể đó thay vì thân thể này. Vì nếu dùng nhục thể thì quý vị không thể lên đó được. Còn nếu như dùng thể vía thì quý vị sẽ bị thiêu hủy. Vì tần số khác nhau, mức độ năng lực khác nhau. Nếu quý vị lên cảnh giới Nhân Quả, thì năng lực đó quá mạnh cho thể vía, chẳng hạn. Hoặc nếu như dùng thân thể Nhân Quả, thân thể Cảnh Giới Thứ Hai, và nếu muốn lên Cảnh Giới Thứ Ba, thì không thể làm được. Lên đó, quý vị mặc quần áo khác nhau. Giống như đi gặp vua và hoàng hậu thì quý vị mặc y phục trang trọng hơn. Đến cung điện, đi dạ tiệc thì mặc y phục khác nhau. Đến cung điện, đi dự dạ tiệc thì mình mặc y phục khác. Như hôm nay, ngày Tết, muốn gặp tôi, muốn trông bảnh trai, thì quý vị mặc y phục đẹp. (Vấn: Dạ.) Nếu lên những cảnh giới cao đẳng hơn này, thì sẽ giúp quý vị có thêm lực lượng khẳng định để đối phó với thế giới này trong lúc còn sống, và còn được gia trì nữa. Vì mỗi thân thể đều có năng lực, trí huệ và chức năng khác nhau. Càng lên cao, năng lực càng mạnh, trí huệ càng nhiều, và càng nhiều chức năng đa mục đích tốt hơn cho quý vị. Càng lên cao, quý vị càng đạt được nhiều năng lực và lực lượng, trí huệ, và tốt hơn cho quý vị và thế giới mình đang sống.