2018年06月22日, 週五

Vấn Đáp Chọn Lọc

Nhạc kịch Chân Tình giúp ích cho nhân loại

Thanh Hải Vô Thượng Sư Khai Thị,
Hội Thảo Truyền Hình với Thanh Hải Vô Thượng Sư
và nhân viên Đài Truyền Hình Vô Thượng Sư
Los Angeles, California Hoa Kỳ,
  Ngày 22 tháng 12 năm Hoàng Kim thứ 9 (2012)
(Nguyên văn tiếng Anh) (DVD & MP4-1011 (1.2))

Vấn: Thật ra, con chỉ có một câu hỏi về nhạc kịch Chân Tình. Thưa Sư Phụ, có lần Ngài nói với chúng con rằng nếu Ngài lập gia đình, Ngài có thể giúp thêm rất nhiều người.

Sư Phụ: Bởi vì có nhiều mối liên hệ hơn, thế thôi.

Vấn: Nhiều mối liên hệ hơn ạ.  Dạ, nhưng thật sự đối với con, riêng bản thân con, trước đây, con cũng biết về chuyện tình của Sư Phụ, Ngài sang Tây phương như thế nào, lập gia đình với một bác sĩ Ðức và rồi ra đi tầm Đạo ra sao. Nhưng con chưa bao giờ thật sự cảm nhận được. Nhưng thật sự sau khi xem nhạc kịch Chân Tình, nói về tình yêu và cuộc đời của Sư Phụ thì con rất cảm động khi thấy Sư Phụ đã yêu thương chồng mình như thế nào, và với tất cả những màn kịch, vai diễn, bài hát và ca từ phỏng từ thơ của Sư Phụ thì con có thể thật sự cảm nhận được và thấy đó đúng là một câu chuyện thần tiên có thật.

Và con hết sức ngạc nhiên khi thấy quyết tâm mạnh mẽ của Sư Phụ để ra đi vì mục đích cao thượng hơn dù Ngài và phu quân vô cùng yêu thương nhau. Cho nên con thắc mắc, thưa Sư Phụ, câu chuyện tình của Ngài trong nhạc kịch Chân Tình có phải như là để thay thế cho việc chính bản thân Sư Phụ lập gia đình hầu giúp đỡ nhân loại?

Sư Phụ: Chuyện đó đã lâu lắm rồi, vào lúc đó thôi. Hiện tại, tôi không cần làm vậy nữa. Không dễ dàng như vậy đâu. Tôi đã khóc rất nhiều. Tôi khóc rất nhiều khi rời xa chồng tôi. Lần cuối cùng cũng vậy, chúng tôi gặp… trước khi tôi đi, tôi khóc rất nhiều, rất nhiều, tôi không khóc cho bản thân mình, mà cảm thấy tội nghiệp cho ông. Tôi cảm thương ông vô cùng. Tôi khóc rất nhiều, nhiều lắm. Không dễ đâu. Tôi tự hỏi sao tôi đã làm được như vậy. Tôi nghĩ Thiên Đàng cũng gia trì cho tôi để làm được chuyện này hoặc có thể tôi phải làm vậy vì định mệnh của mình. Bây giờ, tôi không cần phải làm vậy nữa. À phải, để trả lời câu hỏi của cô, nhạc kịch này cũng giúp đỡ phần nào bởi vì nó khiến trái tim con người mềm lại, giống như quý vị vậy, hiểu không? Họ cảm thấy đây là điều chân thật, cho nên họ sẽ dễ dàng tiếp nhận sự gia trì tâm linh hơn và/hoặc dễ câu thông về tâm linh hơn. Nhạc kịch có giúp ích. Bất cứ gì cũng giúp ích.

Vấn: Dạ vâng, Sư Phụ.  Xin cảm ơn Sư Phụ.

Sư Phụ: Không có chi, cưng.  

 

Cảm Hứng Của Sư Phụ Cho tập thơ 
Giòng Lệ Âm Thầm

Thanh Hải Vô Thượng Sư Khai Thị,
Hội Thảo Truyền Hình với Thanh Hải Vô Thượng Sư
và nhân viên Đài Truyền Hình Vô Thượng Sư
Los Angeles, California Hoa Kỳ,
  Ngày 22 tháng 12 năm Hoàng Kim thứ 9 (2012)
(Nguyên văn tiếng Anh) (DVD & MP4-1011 (1.2))

Vấn: Thưa Sư Phụ, chúng con xin được biết điều gì đã gợi cho Ngài cảm hứng sáng tác thi tập Giòng Lệ Âm Thầm?

Sư Phụ: Chỉ là đồng cảm với sự phấn đấu của con người cho điều không thể đạt được. Tất cả chúng ta đều trải qua như vậy, dù là thánh nhân, tội nhân hay phàm phu đều giống nhau cả. Nếu muốn tìm Chân Ngã thì phải phấn đấu như vậy. Tôi cảm nhận được mọi cảm giác của con người. Tôi đồng cảm với họ. Ðó là lý do tôi sáng tác tập thơ đó. Thơ đến từ bên trong, đến từ sự đồng nhất của tôi với mọi phấn đấu và đau khổ của con người.  Ngay cả người không tu hành, họ cũng có những lúc tuyệt vọng và cần hướng nội để cầu nguyện một lực lượng nào đó mà họ cũng không biết, cầu nguyện vị Thượng Ðế mà có lẽ họ cũng không tin. Luôn luôn có sự tranh đấu trong tâm hồn con người. Thế nên tập thơ Giòng Lệ Âm Thầm của tôi chỉ là phản ảnh điều này. Hiểu không?

 

Ý nghĩa của bài thơ Giòng Lệ Âm Thầm

Thanh Hải Vô Thượng Sư Khai Thị,
Hội Thảo Truyền Hình với Thanh Hải Vô Thượng Sư
và nhân viên Đài Truyền Hình Vô Thượng Sư
Los Angeles, California Hoa Kỳ,
  Ngày 22 tháng 12 năm Hoàng Kim thứ 9 (2012)
(Nguyên văn tiếng Anh) (DVD & MP4-1011 (1.2))

Vấn: Thưa Sư Phụ, xin Ngài giải thích ý nghĩa của bài thơ: Giòng Lệ Âm Thầm mà nhóm sáng tạo đã chọn làm tựa đề cho nhạc kịch?

Sư Phụ: Khi làm thơ, tôi không nghĩ gì về việc này, không nghĩ gì cả. Tôi chỉ viết theo cảm xúc của mình. Chỉ cảm thấy như vậy. Giống như khi khóc thì mình cảm thấy nhẹ nhõm. Khóc để giải tỏa cảm xúc khát khao, cảm xúc nghẹn ngào vì nỗi thất vọng không biết được Thượng Ðế, vị Thượng Ðế quá khó để tìm, vị Thượng Đế quá khó để cảm thấy câu thông. Cho nên khi khóc, ít ra mình cảm thấy nhẹ nhõm, không còn gánh nặng nữa, phải không? (Dạ vâng, Sư Phụ.) Cho nên người tu hành cũng cảm thấy đôi chút an ủi trong khi họ phấn đấu cho điều không thể đạt được – ý tôi là hầu như không thể đạt được, như là đẳng cấp khai ngộ cao hơn. Ðó là lý do tôi nói mến yêu giòng lệ âm thầm, bởi vì khi đó, mình hết sức muốn câu thông với Thượng Ðế, muốn gặp gỡ Sư Phụ bên trong, muốn thấy Chân Ngã của mình thì dù có ai tặng kim cương, mình cũng không màng! Chỉ muốn ngồi đó nghĩ về Sư Phụ bên trong và khóc, nghĩ đến Thầy, thương Thầy, nhớ Thầy thay vì nhìn vào những viên đá vô giá trị này mà người ta gọi là kim cương. Hiểu không? (Dạ vâng, Sư Phụ.) Như vậy đó. Ðó là cảm giác của tôi vào lúc đó.  

 

Nhạc kịch Giòng Lệ Âm Thầm
Thăng Hoa Toàn Thế Giới.

Thanh Hải Vô Thượng Sư Khai Thị,
Hội Thảo Truyền Hình với Thanh Hải Vô Thượng Sư
và nhân viên Đài Truyền Hình Vô Thượng Sư
Los Angeles, California Hoa Kỳ,
  Ngày 22 tháng 12 năm Hoàng Kim thứ 9 (2012)
(Nguyên văn tiếng Anh) (DVD & MP4-1011 (1.2))

Vấn: Xin Sư Phụ cho chúng con biết tầm quan trọng của buổi nhạc kịch đối với thế giới về phương diện hòa bình, thăng hoa tâm linh v.v… Nhạc kịch chỉ mang lại thay đổi khẳng định cho khán thính giả hoặc độc giả của chương trình thôi hay còn ảnh hưởng xa hơn nữa?

Sư Phụ: Dĩ nhiên là ảnh hưởng trực tiếp hơn đối với những người tiếp xúc với nhạc kịch này, nhưng dĩ nhiên, ảnh hưởng còn lan xa hơn và sẽ tiếp tục khi chúng ta truyền thêm ra ngoài.

Thậm chí trước đó, chấn động lực, tần số của những vần thơ và âm nhạc sẽ lan khắp thế giới như làn sóng phát thanh vậy.

Linh hồn con người sẽ hiểu. Dù đầu óc họ không hiểu, linh hồn họ sẽ hiểu và cũng được thăng hoa.

Vấn: Cảm ơn Sư Phụ.

Sư Phụ: Và ảnh hưởng này sẽ tiếp tục đến những thế hệ sau nữa.

Vấn: Hay quá. Xin cảm ơn Sư Phụ. Thưa Sư Phụ, có phải nhạc kịch có ảnh hưởng đặc biệt hơn đối với 16 quốc gia đại diện trong chương trình hay không?

Sư Phụ:  Phải, dĩ nhiên họ được nhiều công đức hơn. (Vấn: Hay quá). Nhưng cũng nhờ quý vị, và nhờ ông Al Kasha. Bởi vì dù cho nhạc được sáng tác từ Thiên Đàng hay đó là Thiên ý, chúng ta cũng cần công cụ ở thế giới này để khởi sự, để khởi xướng. Do đó ông Al Kasha mới có ý muốn làm nhạc kịch và quý vị mới có ý muốn thực hiện cho nên dĩ nhiên, nhạc kịch được hình thành từ đó, hiểu không?

Vấn: Dạ vâng, Sư Phụ. Xin cảm ơn Sư Phụ.

Sư Phụ: Tự tôi sẽ không bảo quý vị: “Nào, đi làm nhạc kịch đi,” hoặc bảo ông Al Kasha: “Hãy đi sáng tác đi.” Tôi còn bận nhiều việc khác. Nhưng nếu quý vị muốn làm, nhiều người tán thành thì việc này… như là Thiên ý vậy.