2018年06月23日, 週六

Mừng Ngày Lễ Cha 2015

Chúng con xin vui mừng và kính cẩn vinh danh tất cả người cha trên thế giới vào dịp đón mừng ngày lễ gia đình đặc biệt này. Chúng con xin ghi nhớ sự ủng hộ sáng suốt, với sức mạnh ôn hòa cùng lòng can đảm và tính cao thượng luôn hiện hữu của cha. Cha là những người bảo hộ vĩ đại ở thế gian! Chúng con xin cám ơn về sự hướng dẫn từ ái mà cha mang lại và lòng tận tâm vô vị kỷ mà cha trao cho những người mình chăm nom.

Gửi tất cả những người cha: Mong ngày đặc biệt của quý vị được tràn ngập ân điển Thiên Đàng và nhiều giây phút lạc phúc với người thân yêu.