2018年04月21日, 週六

Ngày Thanh Hải Vô Thượng Sư

Năm nay chúng ta kỷ niệm 21 năm Ngày Thanh Hải Vô Thượng Sư, ngày lễ đặc biệt này được công bố vào năm 1994 bởi thống đốc của sáu tiểu bang Trung Tây Hoa Kỳ. Tại buổi đại lễ ở Chicago, Illinois, Thanh Hải Vô Thượng Sư được trao tặng Giải Thưởng Lãnh Đạo Tâm Linh Thế Giới nhằm công nhận sự giúp đỡ vô điều kiện cho những người gặp khó khăn và sự đóng góp tâm linh to lớn của Ngài đối với thế giới. Ngày nay, Ngày Thanh Hải Vô Thượng Sư được đón mừng trên khắp toàn cầu với các lễ hội thăng hoa.

Nhân dịp đặc biệt này, chúng con xin khiêm tốn dâng lời cám ơn chân thành đến Ngài, Thanh Hải Vô Thượng Sư, về Tình Thương và sự phục vụ vô tận của Ngài cho Mẹ Địa Cầu và tất cả cư dân của trên đó. Chúng con xin bày tỏ lòng biết ơn sâu đậm nhất về việc Ngài đã cứu địa cầu, cùng với các nỗ lực Ngài đang thực hiện nhằm mang lại một thế giới thuần chay và nền hòa bình trên toàn cầu.

Xin chúc tất cả mọi người Ngày Thanh Hải Vô Thượng Sư tràn đầy lạc phúc!

Mời quý vị thưởng thức thiệp mừng gửi Thanh Hải Vô Thượng Sư từ các Trung tâm Hội chúng tôi trên toàn thế giới: