2018年04月19日, 週四

Trang Sức Thiên Đàng S.M. Đợt XVI

Thiết Kế Gia: Thanh Hải Vô Thượng Sư

Trung Đạo

Thị phi đúng sai, Âm dương đen trắng
Trung Đạo
Như quả lắc dao động về điểm yên tĩnh
Như cán cân dừng lại nơi thăng bằng
Trí huệ viên mãn, Ánh sáng vững bền
Thánh nhạc mỹ miều, Thiên nhiên tạo dựng
Đạo Trời hằng thuận, Trong ngoài bình an

Sư Phụ nói:

Vì chúng ta không muốn có mối liên hệ gì tới khẳng định hay phủ định, nên chúng ta phải vượt lên trên và làm bạn với cả hai thì nó mới không làm phiền chúng ta. Chúng ta phải vượt ra khỏi sự tranh đấu giữa tốt và xấu, giữa khẳng định và phủ định. Vì chúng ta vẫn đang ở trong trận chiến giữa khẳng định và phủ định, nên cần phải giống như Thụy Sĩ, trở thành một quốc gia trung lập.

Chúng ta hãy trang bị cho mình bằng lực lượng Thượng Đế. Khi nào còn sống trên thế gian này thì chúng ta nên tích cực, khẳng định và làm việc tốt. Còn về mặt phủ định, chúng ta cố gắng tránh, nhưng không nên đối kháng mà cũng không nên can thiệp.

Chúng ta tu hành cũng giống như thế nhân, cố gắng làm việc thiện, làm người tốt,
nhưng không can thiệp vào chuyện của người khác.

Vì âm dương không quân bình nên mới dẫn đến nhiều thiên tai, bất hạnh hoặc chướng ngại trên con đường tu hành. Dùng lực lượng Sư Phụ bên trong để bảo vệ mình thì chúng ta có thể sinh tồn ở thế giới này, và cũng thăng hoa hơn về tâm linh.

Trong cuộc chiến giữa khẳng định và phủ định, chỉ có giữ trung đạo, chúng ta mới có thể thuận lợi và an toàn trở về Thiên Quốc.

Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị
Họp mặt Quốc tế tại Sydney, Úc
Ngày 10 tháng 5 năm 1997
(Nguyên văn tiếng Anh) Video-0582

 

Giới thiệu về Trang Sức Thiên Đàng S.M. Đợt XVI – Trung Đạo:
http://video.godsdirectcontact.net/magazine/Middle_Way.mp4