2018年06月23日, 週六

Trang Sức Thiên Đàng S.M. Đợt XVII (II)

Thiết Kế Gia: Thanh Hải Vô Thượng Sư

Mùa Xuân Bất Tận

Mùa Xuân,
Tinh hoa vũ trụ hiển lộ;
Căng tràn nhựa sống và lấp lánh niềm hy vọng!!

Quả là một ân điển vĩnh hằng tuyệt diệu!!!
Mùa Xuân Bất Tận!!!!

Mùa Xuân Bất Tận của Cuộc đời!
Của các Tinh Cầu!
Của các Thiên Hà!
Mùa Xuân Bất Tận của Vũ trụ!

Sự thăng hoa tâm linh đơm hoa

Mùa Xuân Bất Tận…

 

Giới thiệu về Trang Sức Thiên Đàng S.M. do Thanh Hải Vô Thượng Sư thiết kế và tất cả bộ sưu tập khác, vui lòng truy cập: http://www.SM-celestial.com/