2018年04月22日, 週日

Trung Tâm Bali Hỗ Trợ Hiến Máu và Giới Thiệu Lối Sống Thuần Chay

Trung tâm Bali, Indonesia tường trình (Nguyên văn tiếng Indonesia)

Trung tâm Bali của chúng tôi, phối hợp với Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Bali, tổ chức các buổi hiến máu, cứ ba tháng một lần bắt đầu từ ngày 21 tháng 12 năm 2014. Các sự kiện này diễn ra ở sân trước của Trung tâm Bali, trong đó có sự tham gia của các thành viên Hội chúng tôi và công chúng. Sau lần hiến tặng đầu tiên vào tháng 12 và lần thứ hai vào ngày 29 tháng 03 năm 2015; lần thứ ba được tổ chức vào tháng 06 năm 2015. Khoảng 30 người đã hiến tặng tại mỗi sự kiện.

Ngoài việc hiến máu, quảng bá lối sống thuần chay cho công chúng cũng là một khía cạnh quan trọng của những sự kiện này. Chúng tôi phục vụ thức ăn thuần chay đơn giản và phân phát một số tài liệu về thuần chay của Thanh Hải Vô Thượng Sư như: Từ Khủng Hoảng đến Hoà Bình – Thuần Chay Hữu Cơ Là Giải Đáp, một cuốn sách nhỏ hướng dẫn thuần chay, các bản sao của tờ thông tin Ăn Chay trong Tôn Giáo và tờ thông tin Tác Hại và Lợi Ích, các tài liệu này thảo luận về những tác động xấu của thịt, rượu, thuốc lá và ma túy. Nhóm Chữ thập đỏ địa phương cũng được phục vụ các thực phẩm có nguồn gốc thực vật và được cung cấp các tài liệu về lối dinh dưỡng thuần chay. Mọi người bày tỏ lòng biết ơn trong một lá thư cám ơn  gửi Thanh Hải Vô Thượng Sư.

Chúng tôi cảm ơn Thượng Đế đã ban phước lành cho Trung tâm Bali để chúng tôi có thể tổ chức nhiều sự kiện tốt đẹp cũng như các buổi cộng tu. Chúng tôi rất hạnh phúc và may mắn khi được giúp đỡ người khác và chia sẻ những lợi ích của lối sống từ bi. Chúng tôi sẽ luôn biết ơn cơ hội này.

Thư cám ơn của Hội Chữ Thập Đỏ