2018年04月20日, 週五

Thanh Hải Vô Thượng Sư Chúc Mừng Tân Tổng Thống Pháp

Ngày 14 tháng 05 năm Hoàng Kim 14 (2017), Thanh Hải Vô Thượng Sư đã chuyển đạt ủng hộ nồng nhiệt và gửi lời chúc mừng đến Ngài Emmanuel Macron, người vừa đắc cử Tổng thống Pháp.

Trước khi công bố ứng cử tổng thống, Tổng thống Macron đã thực hiện cuộc thăm dò để quyết định những chính sách nào mà công dân Pháp tán thành. Trong bản tuyên ngôn, cựu bộ trưởng kinh tế 39 tuổi hứa hẹn sẽ mang lại những cải cách tích cực cho hệ thống phúc lợi và hệ thống hưu bổng của nước Pháp, đồng thời tạo thêm nhiều việc làm, và đầu tư 50 tỷ Âu kim (55 tỷ Mỹ kim) vào nhiều lãnh vực bao gồm tiêu chuẩn về môi trường, cơ sở hạ tầng công cộng và canh tân công nghệ.

Tổng thống Macron cũng dự định ủng hộ và cải tiến Liên minh châu Âu và tìm những biện pháp ngoại giao mang tính cách xây dựng trong quan hệ quốc tế. Ông ủng hộ một xã hội cởi mở và đa dạng văn hóa, đồng thời cũng kêu gọi đoàn kết dân tộc.

Trên đây là bức thư của Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư gửi đến vị Tổng thống.

 

Photo Credit: Ecole polytechnique Université Paris-J. Barand-Emmanuel Macron Ministre de l’Économie, de l’Industrie et du Numérique-15December2015-cropped-Flikr-CC BY-SA 2.0