2018年06月23日, 週六

Thanh Hải Vô Thượng Sư Chúc Mừng Tân Tổng Thống Đông Timor

Ngày 20 tháng 05 năm Hoàng Kim 14 (2017), Ngài Franciso “Lú-Olo” Guterres được bầu làm Tân Tổng thống của Đông Timor.

Đông Timor là một quốc gia dân chủ trẻ với 1.2 triệu dân, tọa lạc ở vùng Đông Nam Á.

Trải qua nhiều năm đấu tranh giành độc lập cho nước nhà, Tổng thống Guterres sống cuộc đời là một quân nhân, đã từng khao khát tự do cho dân tộc. Qua bao năm, ông đã thiết lập được mối quan hệ sâu xa với dân làng, những người đã quan tâm tới ông trong những lúc cần thiết, và cho đến ngày nay, ông vẫn còn là một biểu tượng của hy vọng đối với đồng bào ông.

Là cựu lãnh đạo của Quốc hội Đông Timor, Tổng thống Guterres từng phát biểu: “Tôi không muốn bất kỳ chiến tranh nào nữa. Nhìn thấy súng trường làm tôi muốn quăng nó đi ngay. Tôi chán ngán việc đánh nhau rồi”. Ông còn nhấn mạnh nhu cầu cho “hòa bình và ổn định… để xây dựng tình thương và tiến bộ.”

Vị tân tổng thống đã cam kết gia tăng phát triển đất nước thông qua sáng tạo và củng cố các lãnh vực kinh tế như việc sản xuất. Ông cũng nguyện cải thiện điều kiện sinh sống của người dân Đông Timor bằng cách cung cấp sự tiếp cận tốt hơn tới y tế, giáo dục và vệ sinh.

Thanh Hải Vô Thượng Sư đã gửi lá thư trên đây đến Ngài Tổng thống, chuyển đạt lời chúc tốt lành nhất đến đất nước Đông Timor.

 

Photo Credit: Janina M. Pawelz- Francisco ‘Lu Olo’ Guterres-4July2012-cropped-Wikimedia Commons-CC BY-SA 2.0