2018年04月23日, 週一

Colombia Tạo Lịch Sử với Thỏa hiệp Hòa bình Cải tiến với FARC

Chính quyền Colombia và Lực lượng Võ trang Cách mạng Colombia (FARC) đã ký một thỏa hiệp hòa bình vào Thứ Tư, ngày 24 tháng 8, 2016. Tờ báo Christian Science Monitor tại Hoa Kỳ đã ca ngợi rằng sự kiện này sẽ tạo ra một mô hình mới cho các cuộc đàm phán hòa bình trong tương lai trên toàn cầu. Mục đích của thỏa hiệp là để kết thúc cuộc xung đột dài nhất tại Châu Mỹ La tinh, bắt đầu từ năm 1964.

Thỏa thuận đòi hỏi FARC giải tán quân đội, và chuyển tiếp thành một đảng phái chính trị. Chính quyền Colombia sẽ cam kết dành cho đảng mới này 10 ghế quốc hội trong 2 nhiệm kỳ để họ có thể giám sát việc thực thi thỏa hiệp hòa bình. Sau đó, đảng mới FARC sẽ cần phải tranh đấu ghế quốc hội qua các cuộc bầu cử. Chính quyền cũng sẽ cung cấp tài chánh cho các cựu chiến binh đối lập, để họ có thời gian phát triển các kỷ năng mới, hầu có thể tự sinh sống trong các nghề bất bạo động. Chương trình ủng hộ tài chánh sẽ bao gồm 2 năm tiền thù lao trả từng tháng, gần với mức lương tối thiểu, và tài trợ 2.500 Mỹ Kim cho người mở kinh doanh.

Thỏa hiệp hòa bình cũng sẽ tôn trọng luật pháp của Tòa án Tội phạm Quốc tế, buộc những người phạm tội đối với nhân loại phải bồi thường thiệt hại cho nạn nhân, có thể là qua việc phục vụ cộng đồng và các phương cách khác, và ở tù. Chiến binh của cả chính quyền lẫn FARC sẽ được cho cơ hội tự nguyện thú tội và đổi lại, họ sẽ được bản án khoan dung hơn.

Tổng Thống Juan Manuel Santos tìm cách bảo đảm sự thành công dài hạn của thỏa hiệp, bằng cách cho người dân Colombia cơ hội bỏ phiếu cho thỏa thuận hòa bình vào ngày 2 tháng 10 năm 2016.

Người đàm phán cho FARC, Rodrigo Granda, đã bình luận về thỏa hiệp này trên mạng twitter, như sau:

Không có kẻ thắng người bại khi đạt được hòa bình qua đàm phán. Colombia thắng, sự chết chóc đã thua.

Humberto de la Calle, lãnh tụ nhóm đàm phán của chính quyền, cũng bày tỏ sự ủng hộ của mình cho thỏa hiệp, như sau:

Chiến tranh kết thúc, nhưng cũng có một khởi đầu mới. Thỏa hiệp này mở cửa cho một xã hội toàn diện hơn.

Chúc mừng Colombia, cho thỏa hiệp hòa bình cải tiến này! Chúng tôi chân thành cảm tạ các nhà đàm phán của chính quyền và FARC, cùng tất cả những ai đã ủng hộ và giúp hình thành thỏa hiệp hòa bình này. Cầu mong việc thực thi thỏa hiệp được thuận lợi, và mong sao sự kiện này sẽ thăng hoa đời sống của tất cả người dân Colombia!