2018年05月27日, 週日

Những Ai Có Tình Thương Là Gần với Thượng Đế Nhất

Thanh Hải Vô Thượng Sư vẫn thường bày tỏ mối quan tâm sâu xa của Ngài về người tỵ nạn trên khắp thế giới. Để giúp giảm bớt sự đau khổ của họ, Ngài liên tục đóng góp rất nhiều về tài chánh và từ ái chỉ thị cho các hội viên trong Hội chúng tôi đi cứu trợ. Tờ thông tin sau đây chia sẻ những lời an ủi của Ngài dành cho người tỵ nạn, cùng nói lên lòng biết ơn chân thành của Ngài đối với tất cả các quốc gia đang giúp đỡ họ trong lúc khó khăn.

Bạn có thể tải về tập tin tờ rơi trên các liên kết dưới đây. Nhiều ngôn ngữ sẽ sớm được thêm vào.

Về SMCHIA.COM: Mã số QR trên tờ thông tin kết nối với SMCHIA.COM, một trang mạng thích hợp cho điện thoại di động, có băng thâu hình, những đường dẫn và tin tức cập nhật liên quan đến các hoạt động cứu trợ người tỵ nạn, cũng như cuốn Sách Biếu Bí Quyết Tức Khắc Khai Ngộ có sẵn để đọc trực tuyến.

Ngôn Ngữ JPG PDF Cập Nhật Mới Nhất
Ả Rập Tải Xuống Tải Xuống Ngày 14 Tháng 12 Năm 2015
Âu Lạc Tải Xuống Tải Xuống Ngày 14 Tháng 12 Năm 2015
Trung Hoa Tải Xuống Tải Xuống Ngày 25 Tháng 12 Năm 2015
Anh Tải Xuống Tải Xuống Ngày 13 Tháng 12 Năm 2015
Farsi/Dari Tải Xuống Tải Xuống Ngày 27 Tháng 12 Năm 2015
Pháp Tải Xuống Tải Xuống Ngày 24 Tháng 12 Năm 2015
Đức Tải Xuống Tải Xuống Ngày 24 Tháng 12 Năm 2015
Hy Lạp Tải Xuống Tải Xuống Ngày 28 Tháng 12 Năm 2015
Kurd Tải Xuống Tải Xuống Ngày 16 Tháng 2 Năm 2016
Mông Cổ Tải Xuống Tải Xuống Ngày 11 Tháng 1 Năm 2016
Pashto Tải Xuống Tải Xuống Ngày 03 Tháng 2 Năm 2016
Lỗ Ma Ni Tải Xuống Tải Xuống Ngày 14 Tháng 12 Năm 2015
Tây Ban Nha Tải Xuống Tải Xuống Ngày 24 Tháng 12 Năm 2015
Urdu Tải Xuống Tải Xuống Ngày 27 Tháng 12 Năm 2015

Chú thích:
[1] Các  ‘file’ (tệp tin) nằm trong bảng trên đây đều được cập nhật thường xuyên. Xin vui lòng kiểm tra lại danh sách này trước khi in để biết chắc là quý vị có ‘file’ mới cập nhật nhất.

[2] ‘File’ bằng tiếng Anh trong bảng trên đây có phẩm chất cao hơn hình ảnh được trình bày trên trang này. Xin vui lòng dùng file đã được nối kết để bản in được tốt nhất.

1213-FLYER-F9-FINAL_web

 

Mã số SMCHIA.COM QR:

SMCHIA_COM_QR

 

(hãy bấm vào đây để tải xuống ‘file’ độ phân giải cao của mã số QR)