2017年02月26日, 週日

Thanh Hải Vô Thượng Sư Gửi Lời Chúc Mừng Tân Tổng Thống Uruguay

2014.12.08-Congrats---Uruguay-President-Tabare-Vazquez

Vào Chủ Nhật, ngày 30 tháng Mười Một năm Hoàng Kim 11 (2014), Ngài Tổng Thống Bác Sĩ Tabaré Vázquez, đã đắc cử nhiệm kỳ thứ hai làm Tổng Thống Uruguay. Nhiệm kỳ thứ nhất của Tổng Thống Vázquez là từ năm 2005-2010.

Trong suốt nhiệm kỳ thứ nhất làm tổng thống của Ngài, ông đã giúp nâng cao thịnh vượng và bắt đầu một thập niên tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ qua các chương trình phúc lợi hùng mạnh và chính sách kinh tế có lợi cho giới doanh nghiệp. Ông cũng giám sát các nỗ lực có hiệu quả khiến Uruguay thành quốc gia đầu tiên ở Nam Mỹ cấm hút thuốc lá tại những nơi công cộng, trong khi thiết lập nhiều chính sách khác để quảng bá việc tiệt trừ hút thuốc lá.

Tổng Thống Vazquez đã cam kết tăng chi tiêu cho giáo dục, cũng cùng lúc giải quyết an ninh công cộng và y tế trong nhiệm kỳ thứ hai của ông.

Sau khi Tổng Thống Vazquez đắc cử năm 2014, Thanh Hải Vô Thượng Sư đã gửi cho ông bức thư chúc mừng nồng nhiệt cộng với những lời chúc tốt đẹp nhất của Ngài. Trên đây là bức thư của Thanh Hải Vô Thượng Sư gửi cho Ngài Tổng Thống.

 

Tính Dụng Hình: Fabio Pozzebom/Agência Brasil-Tabaré26022007-ngày 26 tháng 2 năm 2007-Wikimedia Commons-CC Bởi 3.0 BR