2018年06月21日, 週四

Thanh Hải Vô Thượng Sư Gửi Lời Chúc Mừng Tân Tổng Thống Sri Lanka

2015.01.14-Congrats---Sri-Lankan-President-Maithripala-Sirisena

Ngày 14 tháng 01 năm 2015
H. E. Maithripala Sirisena
Tổng thống Sri Lanka
Phủ Tổng thống
Colombo 01
Sri Lanka

Kính thưa Tổng thống Maithripala Sirisena:

Tôi xin gửi tới Ngài lời chúc mừng nồng nhiệt nhân dịp Ngài đắc cử Tổng thống và khởi đầu vai trò lãnh đạo hứa hẹn mang lại niềm hy vọng mới cho người dân Sri Lanka.

Thật đáng ca ngợi khi thấy Ngài là một Phật tử mộ đạo và là người trường chay từ ái cổ vũ cho hòa bình giữa các nhóm dân tộc thiểu số và các đoàn thể tôn giáo. Tôi cũng hoan nghênh cam kết vững chắc của Ngài nhằm duy trì nền dân chủ, hỗ trợ kinh tế và mang lại thịnh vượng cho người dân, đồng thời nâng cao quan hệ giữa Sri Lanka với cộng đồng quốc tế. Tôi xin gửi tới Ngài những lời chúc tốt đẹp nhất khi những tiến triển nói trên trong việc làm của Ngài đã đảm bảo sự hài hòa và hạnh phúc lớn lao hơn cho toàn dân.

Cầu mong Thiên đàng gia trì cho Ngài và người dân Sri Lanka hiền từ .

Với vinh dự lớn lao, tình thương và ân phúc,
Thanh Hải Vô Thượng Sư

Ngài Maithripala Sirisena được bầu làm Tổng Thống Sri Lanka và đã tuyên thệ nhậm chức vào ngày 09 tháng 01 năm Hoàng Kim 12 (2015).

Là người sùng kính Đức Phật, ăn chay trường và phản đối lại việc uống rượu và hút thuốc, Ngài bắt đầu ngày của mình vào lúc 5 giờ sáng với việc cầu nguyện, sau đó đi tản bộ buổi sáng bằng chân trần trước khi bắt đầu ngày làm việc dài. Ngài được biết đến với sự thanh liêm và siêng năng của mình.

Một trong các hành động đầu tiên của Tổng Thống Sirisena là mời tất cả đảng phái chính trị đến để đoàn kết và thực thi kế hoạch 100 ngày hoạt động tiến tới việc cải thiện sự phát triển kinh tế, thể chế điều hành và nền dân chủ tốt để đảm bảo tương lai tươi sáng cho tất cả người dân Sri Lanka. Nền tảng đầy viễn ảnh của Ngài về hòa bình và các mối quan hệ hợp tác quốc tế lẫn quốc nội báo hiệu cho một kỷ nguyên mới về thể chế chính quyền ổn định cho quốc gia xinh đẹp.

Vào tháng 01 năm 2016, Kế Hoạch Phát Triển Đại Đô Thị Khu Vực Miền Tây đã được phát động nhằm mục đích kiến tạo sự thịnh vượng kinh tế, bảo tồn môi sinh và nâng cao cuộc sống của người dân trong vùng. Để trợ giúp những người bị di dời trong nước, Tổng Thống Sirisena đã hứa là đất đai sẽ được cấp để họ có thể xây cất nhà riêng. Ngoài ra, Ngài Tổng Thống tuyên bố ông sẽ thực hiện chương trình để khuyến khích việc canh tân kỹ thuật trong nước, và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ Địa Cầu, Ngài nói: “Mọi đảng phái cần phải cùng nhau chu toàn trách nhiệm để bảo vệ môi sinh cho phúc lạc của muôn loài, bao gồm loài người.”

Thanh Hải Vô Thượng Sư đã chuyển lời chúc mừng nồng nhiệt và sự hậu thuẫn tôn kính của Ngài trong bức thư gửi Tổng Thống Maithripapa Sirisena. Trên đây là bức thư của Thanh Hải Vô Thượng Sư gửi Ngài Tổng Thống.

 

Tín dụng hình: Ông Sudath Silva / Maithripala Sirisena Chính thức-Maithripapa Sirisena-Ngày 19 tháng 01 năm 2015-Wikimedia Commons-CC Bởi-2.0