2017年03月28日, 週二

Thanh Hải Vô Thượng Sư Gửi Lời Chúc Mừng Tân Tổng Thống Sri Lankas

2015.01.14-Congrats---Sri-Lankan-President-Maithripala-Sirisena

Ngài Maithripala Sirisena đắc cử Tổng Thống Sri Lanka, và đã tuyên thệ nhậm chức vào ngày 9 tháng 1 năm Hoàng Kim 12 (2015).

Là người mộ đạo Phật và trường chay, chống lại việc uống rượu và hút thuốc lá, Ngài Tổng Thống cầu nguyện lúc 5 giờ sáng mỗi ngày, rồi sau đó đi chân đất tản bộ ban sáng trước khi bắt đầu một ngày làm việc dài. Ông nổi tiếng nhờ tính thanh liêm và siêng năng.

Một trong những công việc đầu tiên của Tổng Thống Sirisena là mời tất cả các đảng phái chính trị đoàn kết lại rồi thực thi kế hoạch 100 ngày hoạt động hướng đến việc phát triển kinh tế, quản trị và nền dân chủ tốt để đảm bảo tương lai tươi sáng cho toàn dân Sri Lanka. Chính sách tương lai của ông về hòa bình và quan hệ hợp tác quốc tế và quốc nội tiên đoán kỷ nguyên mới của một chính phủ ổn định cho quốc gia đẹp đẽ này.

Vào tháng 1 năm 2016, Kế Hoạch Phát Triển Đại Đô Thị Tỉnh Miền Tây đã được khởi xướng để kiến tạo thịnh vượng kinh tế, bảo tồn môi sinh, và nâng cao phẩm chất đời sống của người dân trong vùng. Để trợ giúp những người bị di dời trong quốc nội, Tổng Thống Sirisena đã cam kết rằng đất đai sẽ được cấp để họ có thể xây cất ngôi nhà riêng của mình trên đó. Ngoài ra, Ngài Tổng Thống tuyên bố ông sẽ thực hiện một chương trình để khuyến khích canh tân công nghệ trong nước, và nhấn mạnh sự quan trọng của việc bảo vệ địa cầu, ông nói: “Tất cả các đảng phái cần phải cùng nhau hoàn thành trách nhiệm để bảo vệ môi sinh cho phúc lợi của muôn loài, kể cả loài người.”

Thanh Hải Vô Thượng Sư đã chuyển lời chúc mừng nồng nhiệt và tôn trọng ủng hộ của Ngài trong bức thư gửi cho Tổng Thống Maithripala Sirisena. Trên đây là bức thư gửi Ngài Tổng Thống của Vô Thượng Sư.

 

Tín dụng hình: Ông Sudath Silva / Maithripala Sirisena Chính thức-Maithripapa Sirisena-Ngày 19 tháng 1 năm 2015-Wikimedia Commons-CC Bởi-2.0