2017年06月24日, 週六

Thanh Hải Vô Thượng Sư Chúc Mừng Tân Tổng Thống Nepal. Nữ Tổng Thống Đầu Tiên

2015.11.02 Congrats - President of Nepal_fixed-page-001

Vào ngày 28 tháng 10 năm Hoàng Kim 12 (2015), bà Bidhya Devi Bhandari là vị nữ tổng thống Nepal đầu tiên đã được đắc cử.

Trong suốt thời gian khi còn vị thành niên, bà Bidhya Devi Bhandari đã bắt đầu tham gia hoạt động chính trị. Ngày nay, với kinh nghiệm và việc phục vụ cho Nepal qua hơn hai thập niên với nhiều vai trò khác nhau trong Quốc Hội, như là Bộ trưởng Bộ Môi Trường và Dân Sinh cùng Bộ Trưởng Quốc Phòng, bà đã đắc cử tổng thống Nepal năm bà 54 tuổi.

Tổng thống Bhandari nổi tiếng về sự ủng hộ mạnh mẽ cho nền dân chủ và quyền bình đẳng của phụ nữ. Là quốc gia quân chủ trước đây, Nepal đã trở thành quốc gia cộng hòa dân chủ liên bang vào năm 2008; sau khi Hội Đồng Lập Hiến được giao phó việc thiết lập hiến pháp mới với mục tiêu kiến thiết quốc gia hòa bình hơn. Ngày nay bà là tổng thống thứ hai phục vụ cho Nepal kể từ khi quốc gia này trở thành cộng hòa dân chủ liên bang. Ngoài ra, cùng với hiến pháp mới, người dân có thể thấy bà Bidhya Devi Bhandari đang thực hiện nhiều bước đi dũng cảm cho quyền bình đẳng của phụ nữ khi bà thực hiện chính sách trong đó phụ nữ ngày nay phải đại diện ít nhất một phần ba quốc hội. Bà tuyên bố:

“Bây giờ nhiều nỗ lực cần phải được thực hiện cho việc gia tăng con số phụ nữ lên 50 phần trăm trong quốc hội và trong mọi cơ chế chính quyền khác. Chúng ta cần phải bảo đảm là phụ nữ có thêm sự tiếp cận với nhiều hoạt động kinh tế, việc làm và giáo dục.”

TĐể chúc mừng Tổng thống Nepal về nhiều thành tựu của bà, và để gửi lời chúc tốt đẹp về các nỗ lực của bà trong việc kiến tạo Nepal thành quốc gia hòa bình hơn, Thanh Hải Vô Thượng Sư đã gửi bức thư trên đây cho bà Bidhya Devi Bhandari.

 

HÌNH: Ganesh Paudel-Vidhya Bhandari trong chương trình về sự tham gia của phụ nữ trên chính trường -ngày 13 tháng 12 năm 2013-Wikimedia Commons-(edit)-CC Bằng-SA 3.0