2018年06月24日, 週日

Thanh Hải Vô Thượng Sư Gửi Lời Chúc Mừng Đến Tân Tổng Thống Ba Lan

2015.05.25-Congrats---Poland-President-Elect-Duda

Ngày 01 tháng 06 năm 2015
Ngài Andrzei Duda
Tân Tổng thống Cộng hòa Ba Lan
Palac Przeździeckich
ul. Foksal 6
00-366 Warszawa
Ba Lan

Kính thưa tân Tổng thống Duda:

Tôi xin gửi tới Ngài lời chúc mừng chân thành nhất nhân dịp Ngài trở thành tân tổng thống của Cộng hòa Ba Lan. Lời cam kết sâu xa để thăng hoa quốc gia được phản ánh qua những kế hoạch của Ngài nhằm củng cố mạng lưới an toàn xã hội, cải cách hệ thống thuế và hưu trí, đồng thời đảm bảo dân chúng trên toàn quốc đều được hưởng những tiến bộ về kinh tế của Ba Lan một cách công bằng. Tôi cũng xin ca ngợi khao khát của Ngài về một văn phòng tổng thống cởi mở và việc theo đuổi sự đoàn kết quốc gia.

Cầu mong Thiên Đàng luôn bảo vệ người dân Ba Lan nhân từ với nền văn hóa phong phú và đẹp đẽ.

Với vinh dự lớn lao, tình thương và ân phúc,
Thanh Hải Vô Thượng Sư

Khi Ngài Andrzej Duda vừa đắc cử Tổng Thống Ba Lan vào ngày 24 tháng 05 năm Hoàng Kim 12 (2015), Thanh Hải Vô Thượng Sư đã gửi cho Ngài bức thư chúc mừng chân thành.

Tổng Thống Duda là luật sư và là cựu Nghị Viện Quốc Hội Âu Châu. Trước khi đại diện cho Ba Lan trong Liên Hiệp Âu Châu, ông đảm nhiệm chức Phụ Tá Tổng Trưởng Ngoại Giao trong Bộ Tư Pháp, Phụ Tá Tổng Trưởng Ngoại Giao trong Dinh Tổng Thống Cộng Hòa Ba Lan và là thành viên trong Tòa Án Quốc Gia Ba Lan.

Ngài Tổng Thống đã nhấn mạnh các chính sách nhằm giúp mọi người dân Ba Lan hưởng lợi ích từ nền kinh tế đang lớn mạnh. Ông đã đề nghị nhiều sự gia tăng trong việc chi tiêu phúc lợi xã hội để giúp những người kém may mắn nhất và số tiền thu nhập sẽ được miễn thuế cho những người có mức lương thấp nhất trong nước. Ông còn hứa giảm tuổi về hưu, giúp người cao niên bắt đầu lãnh tiền hưu trí sớm hơn.

Thanh Hải Vô Thượng Sư đã chuyển lời chúc mừng chân thành và nồng nhiệt của Ngài trong bức thư trên đây gửi đến Tổng Thống Andrzej Duda.

 

Hình: Michal Józefacluk-chân dung Andrzej Duda-ngày 6 tháng 8 năm 2015-Wikimedia Commons–(đã được cắt xén)-CC BY-SA 3.0 PL