2017年04月26日, 週三

Thanh Hải Vô Thượng Sư Gửi Lời Chúc Mừng Đến Tân Tổng Thống Ba Lan

2015.05.25-Congrats---Poland-President-Elect-Duda

Khi Ngài Andrzej Duda vừa đắc cử Tổng Thống Ba Lan vào ngày 24 tháng 05 năm Hoàng Kim 12 (2015), Thanh Hải Vô Thượng Sư đã gửi cho Ngài bức thư chúc mừng chân thành.

Tổng Thống Duda là luật sư và là cựu Nghị Viện Quốc Hội Âu Châu. Trước khi đại diện cho Ba Lan trong Liên Hiệp Âu Châu, ông đảm nhiệm chức Phụ Tá Tổng Trưởng Ngoại Giao trong Bộ Tư Pháp, Phụ Tá Tổng Trưởng Ngoại Giao trong Dinh Tổng Thống Cộng Hòa Ba Lan và là thành viên trong Tòa Án Quốc Gia Ba Lan.

Ngài Tổng Thống đã nhấn mạnh các chính sách nhằm giúp mọi người dân Ba Lan hưởng lợi ích từ nền kinh tế đang lớn mạnh. Ông đã đề nghị nhiều sự gia tăng trong việc chi tiêu phúc lợi xã hội để giúp những người kém may mắn nhất và số tiền thu nhập sẽ được miễn thuế cho những người có mức lương thấp nhất trong nước. Ông còn hứa giảm tuổi về hưu, giúp người cao niên bắt đầu lãnh tiền hưu trí sớm hơn.

Thanh Hải Vô Thượng Sư đã chuyển lời chúc mừng chân thành và nồng nhiệt của Ngài trong bức thư trên đây gửi đến Tổng Thống Andrzej Duda.

 

Hình: Michal Józefacluk-chân dung Andrzej Duda-ngày 6 tháng 8 năm 2015-Wikimedia Commons–(đã được cắt xén)-CC BY-SA 3.0 PL