2018年04月23日, 週一

Thanh Hải Vô Thượng Sư Chúc Mừng Tân Vương Tây Ban Nha

2014.06.20-Congrat-Spain-King-Felipe-VI

Ngày 20 tháng 06 năm 2014
Đức Vua Felipe Đệ Lục
Quốc Vương Tây Ban Nha
Palacio de La Zarzuela
Carretera del Pardo s/n
28071 Madrid
Tây Ban Nha

Kính Thưa Quốc Vương:

Tôi xin gửi đến Ngài lời chúc mừng chân thành nhân dịp Ngài đăng quang làm Quốc Vương Tây Ban Nha.

Sự quan tâm chân thật của Ngài đối với phúc lợi của quốc gia thật đáng được ngợi ca. Tôi xin gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới Ngài vì sự nỗ lực phát triển mối liên hệ mật thiết hơn với toàn dân và phục vụ họ bằng tất cả lòng cao thượng, nhân ái và trí huệ. Qua vai trò quan trọng này, cầu mong Ngài đảm bảo sự thịnh vượng và hạnh phúc lớn lao hơn cho đất nước Tây Ban Nha và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với các quốc gia khác.

Với tất cả tình thương dành cho dân chúng Tây Ban Nha tốt lành, tôi cầu mong Thượng Đế sẽ gia trì cho Quốc Vương cùng Hoàng Gia với sức mạnh và thành công trong các nhiệm vụ cao cả phía trước.

Với vinh dự, tình thương và ân phúc lớn lao,
Thanh Hải Vô Thượng Sư

Vào ngày 19 tháng 06 năm Hoàng Kim 11 (2014), Hoàng Thái Tử Felipe đã trở thành Tân vương của Tây Ban Nha.

Đức Vua Juan Carlos Đệ Nhất đã thoái vị để nhường ngôi cho con trai của Ngài, người được biết đến về phẩm giá và khả năng uyên thâm để giải quyết nhiều vấn đề. Đức Vua Felipe Đệ Lục có hoài bão cho một Tây Ban Nha đoàn kết, đã bày tỏ lòng cam kết của mình cho một nền kinh tế thịnh vượng và tương lai tươi sáng hơn. Tại Hội Nghị Thượng Đỉnh Phát Triển Bền Vững Liên Hiệp Quốc vào tháng 09 năm Hoàng Kim 12 (2015), ông phát biểu: “Sự toàn cầu hóa của ngành tài chính, kỹ thuật và thông tin cần phải được đi kèm với sự toàn cầu hóa của sự đoàn kết, sự hiểu biết, bình đẳng, tự do và nhân phẩm con người.“”

Thanh Hải Vô Thượng Sư đã gửi bức thư trên đây cho Đức Vua Felipe Đệ Lục để chuyển đạt lời chúc mừng tôn kính của Ngài về việc nối ngôi của ông, cùng với sự gia trì và lời chúc tốt đẹp nhất của Ngài để thấy được lý tưởng cao cả của ông dành cho quốc gia Tây Ban Nha cùng tất cả những người dân tuyệt vời. Những hồi đáp ấm áp đã được nhận từ Hoàng Cung của Nhà Vua Tây Ban Nha.

Trả lời thư của Thanh Hải Vô Thượng Sư từ Hoàng cung của Nhà Vua Tây Ban Nha

 

 

Photo Credit: Cancillería Ecuador-Felipe VI of Spain-10MAY2012-(cropped-uploaded by Surtsicna)-Wikimedia Commons-CC BY-SA 2.0