2018年04月24日, 週二

Bộ Môi Sinh Đức Quốc Cấm Thịt để Bảo Vệ Môi Trường

Ban Báo Chí (Nguyên văn tiếng Anh)

Bộ Môi Sinh Liên Bang Đức đã ngưng đãi các món ăn có thịt tại tất cả những buổi tiệc của chính phủ vì sự thiệt hại cao độ đối với môi sinh gây ra bởi việc nuôi thú lấy thịt. Bộ trưởng Môi sinh Barbara Hendricks nhấn mạnh rằng chính phủ phải là một tấm gương tốt. Bộ tuyên bố rằng: “Chúng tôi muốn làm gương cho việc bảo vệ môi sinh, bởi vì thức ăn chay thì thân thiện với môi sinh hơn là thịt và cá.”

Ngoài ra, trong nỗ lực làm giảm lượng thán khí do sản xuất thực phẩm và hỗ trợ nông gia địa phương, Bộ còn yêu cầu những thành phần trong món ăn nên là hữu cơ, theo mùa, thuộc địa phương và giao dịch công bằng. Việc cấm thịt đã có hiệu lực vào cuối tháng 01 năm 2017.

Bộ Hợp tác và Phát triển Kinh tế Liên bang Đức cũng noi theo hành động của Bộ Môi sinh và tuyên bố yêu cầu những công ty phục vụ bữa ăn cho bộ “hãy giảm tối đa số lượng thịt và cá trong thực đơn của họ.”

Chúng tôi chân thành cảm ơn Bà Bộ trưởng Barbara Hendricks và Bộ Môi sinh Liên bang Đức, qua việc cấm thịt đã làm một tấm gương sáng bằng cách dẫn đầu để tiến vào Thời Đại Hoàng Kim và đối xử từ bi đối với Địa cầu, với các bạn thú và con người của Mẹ Địa cầu.

 

Nguồn hình: Suzette-www.suzette.nu-Oranges-marinated tofu-15June2010-Wikimedia Commons-CC BY 2.0