Hành Động Tình Thương

Sư Phụ luôn quan tâm sâu sắc mỗi khi thiên tai xảy ra tại bất kỳ nơi nào trên thế giới. Sau khi nghe tin tức về các hoàn cảnh như vậy, Ngài lập tức hỗ trợ tài chính và gửi các nhóm cứu trợ. Thông qua những nỗ lực này, tình thương và sự trợ giúp vô điều kiện của Ngài được truyền đạt đến cho những người bị ảnh hưởng, do đó làm giảm nỗi đau khổ của họ trong khi giúp họ xây dựng lại cuộc sống mới.

Để ghi nhận những hành động bao dung của các chính phủ, các tổ chức và nhân viên cứu trợ trên toàn cầu, Sư Phụ bày tỏ lòng biết ơn của Ngài như sau: “Cảm ơn tất cả sự giúp đỡ quốc tế mang lại sự chăm sóc và nhu yếu phẩm cho các nạn nhân bị ảnh hưởng. Cảm ơn tất cả các nhân viên cứu trợ đã dành thời gian và từ bỏ tiện nghi của bản thân, thậm chí phải du hành trên các tuyến đường xa xôi và điều kiện không thuận lợi để mang lại tình thương và hỗ trợ cho người dân trong lúc cần thiết. Cầu Thiên Đàng ban phước dồi dào cho sự rộng lượng và sự hy sinh cao quý của quý vị.”

2018年04月20日, 週五

    Người Tị Nạn Được Chăm Sóc Đầy Đủ Tại Cộng Hòa Séc

     

    Ban Báo chí Trung Tâm Prague, Cộng Hòa Séc tường trình (Nguyên văn tiếng Czech)

    Hội viên tại Cộng Hòa Séc chúng tôi thu thập thông tin từ các nguồn khác nhau trong nước về tình trạng của người tỵ nạn. Vào ngày 19 tháng 11 năm 2015, chúng tôi biết được rằng trong số 1.000 người tỵ nạn trong quốc gia chúng tôi, có khoảng 300 người chính thức xin được tỵ nạn chính trị và số còn lại dự tính di chuyển sang những quốc gia khác. Tất cả những người tỵ nạn được chính phủ chăm lo chu đáo, được cung cấp nơi ở, quần áo ấm, đầy đủ thức ăn, những vật dụng thiết yếu, chăm sóc sức khỏe và cả tiền tiêu vặt.

    Xin gửi lời cảm tạ chân thành của chúng tôi đến Cộng Hòa Séc vì đã quan tâm giúp đỡ người tỵ nạn. Chúng tôi cầu nguyện cho tất cả những người tỵ nạn sẽ sớm có được một nơi cư trú mới ổn định và xây dựng cuộc sống hạnh phúc bên người thân yêu của mình.