Hành Động Tình Thương

Sư Phụ luôn quan tâm sâu sắc mỗi khi thiên tai xảy ra tại bất kỳ nơi nào trên thế giới. Sau khi nghe tin tức về các hoàn cảnh như vậy, Ngài lập tức hỗ trợ tài chính và gửi các nhóm cứu trợ. Thông qua những nỗ lực này, tình thương và sự trợ giúp vô điều kiện của Ngài được truyền đạt đến cho những người bị ảnh hưởng, do đó làm giảm nỗi đau khổ của họ trong khi giúp họ xây dựng lại cuộc sống mới.

Để ghi nhận những hành động bao dung của các chính phủ, các tổ chức và nhân viên cứu trợ trên toàn cầu, Sư Phụ bày tỏ lòng biết ơn của Ngài như sau: “Cảm ơn tất cả sự giúp đỡ quốc tế mang lại sự chăm sóc và nhu yếu phẩm cho các nạn nhân bị ảnh hưởng. Cảm ơn tất cả các nhân viên cứu trợ đã dành thời gian và từ bỏ tiện nghi của bản thân, thậm chí phải du hành trên các tuyến đường xa xôi và điều kiện không thuận lợi để mang lại tình thương và hỗ trợ cho người dân trong lúc cần thiết. Cầu Thiên Đàng ban phước dồi dào cho sự rộng lượng và sự hy sinh cao quý của quý vị.”

2018年04月23日, 週一

  Cung Cấp Vật Dụng cho Người Tị Nạn ở Hy Lạp

   

  Nhóm Cứu trợ Ba Lan tường trình (Nguyên văn tiếng Ba Lan)

  Biết rằng Sư Phụ rất quan tâm về tình trạng của người tỵ nạn, và tuân theo chỉ thị từ ái của Ngài về việc giúp đỡ người hoạn nạn, vào ngày 11 tháng 11 năm 2015, hội viên Ba Lan chúng tôi tìm hiểu nhu cầu của người tỵ nạn qua thông tin của Trung tâm Áo. Dựa theo đó, chúng tôi chuẩn bị quần áo ấm, các gói trái cây khô, vật dụng cá nhân của phụ nữ, tã giấy, khăn giấy ướt, khăn ăn và băng cứu thương. Một hội viên chúng tôi từ Ba Lan đến hợp cùng nhóm cứu trợ tại Hy Lạp để giúp phân phát phẩm vật cứu trợ cho người tỵ nạn. Tuần lễ tiếp theo, vào ngày 17 tháng 11, chúng tôi cũng giao thêm thức ăn, quần áo và khăn giấy ướt cho tổ chức Because We Carry, một tổ chức của Hà Lan đang chăm sóc người tỵ nạn tại Hy Lạp. Lòng chúng tôi tràn đầy cảm kích khi được dịp giúp đỡ những anh chị em của mình đang lâm cảnh khó khăn.

  Chi Phí Do Hội Quốc Tế Thanh Hải Vô Thượng Sư Dành cho Việc Cứu Trợ Người Tị Nạn tại Hy Lạp,  từ ngày 11 đến 17 tháng 11 năm 2015

  Chi Tiết Số Tền(PLN) Biên Nhận
  Trái cây khô, quần áo ấm, khăn ướt, bộ dụng cụ cứu thương cho người tị nạn và chi phí đi lại 2,107.50 A
  Total 2,107.50 PLN
  (531,09 Mỹ kim)