Hành Động Tình Thương

Sư Phụ luôn quan tâm sâu sắc mỗi khi thiên tai xảy ra tại bất kỳ nơi nào trên thế giới. Sau khi nghe tin tức về các hoàn cảnh như vậy, Ngài lập tức hỗ trợ tài chính và gửi các nhóm cứu trợ. Thông qua những nỗ lực này, tình thương và sự trợ giúp vô điều kiện của Ngài được truyền đạt đến cho những người bị ảnh hưởng, do đó làm giảm nỗi đau khổ của họ trong khi giúp họ xây dựng lại cuộc sống mới.

Để ghi nhận những hành động bao dung của các chính phủ, các tổ chức và nhân viên cứu trợ trên toàn cầu, Sư Phụ bày tỏ lòng biết ơn của Ngài như sau: “Cảm ơn tất cả sự giúp đỡ quốc tế mang lại sự chăm sóc và nhu yếu phẩm cho các nạn nhân bị ảnh hưởng. Cảm ơn tất cả các nhân viên cứu trợ đã dành thời gian và từ bỏ tiện nghi của bản thân, thậm chí phải du hành trên các tuyến đường xa xôi và điều kiện không thuận lợi để mang lại tình thương và hỗ trợ cho người dân trong lúc cần thiết. Cầu Thiên Đàng ban phước dồi dào cho sự rộng lượng và sự hy sinh cao quý của quý vị.”

2018年03月23日, 週五

  Đóng Góp Tài Chính để Giúp Người Tỵ Nạn ở Đức

   

  Ban Báo chí Düsseldorf, Đức quốc tường trình (Nguyên văn tiếng Đức)

  Từ khi người tỵ nạn đổ vào châu Âu, nước Đức đã mở rộng vòng tay đón chào họ, tiếp nhận đến 800.000 người tỵ nạn trong năm 2015.

  Để hỗ trợ nước Đức trong việc giúp đỡ một số lớn người tỵ nạn như vậy, vào tháng 09 năm 2015, Thanh Hải Vô Thượng Sư đã cấp 10.000 Mỹ kim và yêu cầu Hội viên chúng tôi thực hiện việc cứu trợ. Sau khi nghiên cứu, vào đầu tháng 10, chúng tôi gửi 2.000 Âu kim cho Hội đồng Tỵ nạn của thành phố Cologne, qua tổ chức Diakonie Deutschland (một cơ quan an sinh xã hội thuộc giáo hội Tin Lành Đức quốc); 1.000 Âu kim cho Diakonie Deutschland, một cơ quan an sinh xã hội Tin Lành ở thành phố Remscheid, và 3.200 Âu kim cho tổ chức Aktion Deutschland Hilft, một Hiệp hội Cứu trợ Đức quốc. Ngoài ra, chúng tôi dùng 140 Âu kim để mua quần áo, và mang tới một điểm tiếp nhận ở Cologne để phân phát cho người tỵ nạn. Chúng tôi cũng dùng 500 Âu kim để mua thức ăn thuần chay cho người tỵ nạn ở Remscheid.

  Xin chân thành cảm tạ Thanh Hải Vô Thượng Sư về sự trợ giúp rộng rãi đầy tình yêu thương đối với người tỵ nạn ở nước Đức cũng như ở khắp nơi trên thế giới. Chúng tôi cũng xin nghiêng mình trước lòng bác ái và nhân từ của nước Đức trong thời điểm vô cùng khó khăn; và cũng xin chúc cho tất cả những người tỵ nạn tìm được một ngôi nhà hạnh phúc trên nước Đức.

  Kinh phí của Thanh Hải Vô Thượng Sư dành cho Công tác Cứu trợ Tỵ nạn ở Đức Quốc, Tháng 10 năm 2105

  Chi tiết Số tiền(Âu kim) Biên nhận
  Tặng tiền mặt cho các cơ quan từ thiện (Hội đồng Tỵ nạn thành phố Cologne, nhờ tổ chức Diakonie Deutschland chuyển giao; tổ chức Diakonie Deutschland ở thành phố Remscheid và Hiệp hội Cứu trợ Aktion Deutschland Hilft) 6,200 A
  Tiền mặt cho các hoạt động cứu trợ khác (thức ăn thuần chay cho người tỵ nạn và mua quần áo) 640 B
  Tổng cộng 6.840 Âu kim
  (7.672 Mỹ kim)