Hành Động Tình Thương

Sư Phụ luôn quan tâm sâu sắc mỗi khi thiên tai xảy ra tại bất kỳ nơi nào trên thế giới. Sau khi nghe tin tức về các hoàn cảnh như vậy, Ngài lập tức hỗ trợ tài chính và gửi các nhóm cứu trợ. Thông qua những nỗ lực này, tình thương và sự trợ giúp vô điều kiện của Ngài được truyền đạt đến cho những người bị ảnh hưởng, do đó làm giảm nỗi đau khổ của họ trong khi giúp họ xây dựng lại cuộc sống mới.

Để ghi nhận những hành động bao dung của các chính phủ, các tổ chức và nhân viên cứu trợ trên toàn cầu, Sư Phụ bày tỏ lòng biết ơn của Ngài như sau: “Cảm ơn tất cả sự giúp đỡ quốc tế mang lại sự chăm sóc và nhu yếu phẩm cho các nạn nhân bị ảnh hưởng. Cảm ơn tất cả các nhân viên cứu trợ đã dành thời gian và từ bỏ tiện nghi của bản thân, thậm chí phải du hành trên các tuyến đường xa xôi và điều kiện không thuận lợi để mang lại tình thương và hỗ trợ cho người dân trong lúc cần thiết. Cầu Thiên Đàng ban phước dồi dào cho sự rộng lượng và sự hy sinh cao quý của quý vị.”

2018年03月20日, 週二

  Giúp đỡ Những Người Bạn Láng Giềng Cơ Nhỡ ở Los Angeles, California, Hoa Kỳ

  Do Ban Báo Chí Los Angeles Tường Trình (Nguyên văn tiếng Anh)

  Vào ngày 22 và 29 tháng 12 năm 2014, hội viên trung tâm Los Angeles đã phục vụ thức ăn thuần chay bổ dưỡng và cung cấp những vật dụng tối cần thiết trong mùa đông cho những người bạn vô gia cư tại một vùng nghèo khó của Skid Row, ở Los Angeles, California, Hoa Kỳ. Việc làm này là để đáp ứng chỉ thị đầy quan tâm của Thanh Hải Vô Thượng Sư, đó là luôn luôn giúp đỡ những người bất hạnh, đặc biệt là trong mùa đông.

  Một số người nhận quà cứ luôn nói lời cảm ơn trong khi một số khác tự động đứng ra giúp ổn định trật tự và chất những thùng phẩm vật xuống xe. Tổng cộng có khoảng 6.600 vật dụng bao gồm vớ, mũ len, chăn, áo khoác, áo liền mũ, kem đánh răng và bàn chải đánh răng được phân phát cho nam nữ và trẻ em. Nhiều người bày tỏ muốn biết thêm về Thanh Hải Vô Thượng Sư . Có một vị đã ăn thuần chay được 5 năm tỏ ra rất cảm kích bởi vì ở nhà tạm trú không phải lúc nào cũng có thức ăn thuần chay.

  Năm 2014 là năm thứ ba mà hội viên Los Angeles chúng tôi tổ chức việc phân phát phẩm vật mùa đông. Chúng con cảm tạ Sư Phụ về những lời khuyên bảo và nhắc nhở đầy thương yêu của Ngài đối với việc giúp đỡ những người lân cận gặp tình cảnh khó khăn.

  Chi phí Hội Quốc tế Thanh Hải Vô Thượng Sư dành cho công tác cứu trợ mùa đông ở Los Angeles, California, Hoa Kỳ.

  Chi tiết Số tiền (USD) Biên nhận
  Vật dụng mùa đông (vớ, mũ len, chăn, áo khoác, áo liền mũ, kem đánh răng và bàn chải đánh răng) 16.106,62 A
  Thức ăn thuần chay (burritos, bánh ngọt, nước uống) 4.970,10 B
  Chi phí vận chuyển vật phẩm cứu trợ 142,00 C
  Tổng cộng US$21.218,72