Hành Động Tình Thương

Sư Phụ luôn quan tâm sâu sắc mỗi khi thiên tai xảy ra tại bất kỳ nơi nào trên thế giới. Sau khi nghe tin tức về các hoàn cảnh như vậy, Ngài lập tức hỗ trợ tài chính và gửi các nhóm cứu trợ. Thông qua những nỗ lực này, tình thương và sự trợ giúp vô điều kiện của Ngài được truyền đạt đến cho những người bị ảnh hưởng, do đó làm giảm nỗi đau khổ của họ trong khi giúp họ xây dựng lại cuộc sống mới.

Để ghi nhận những hành động bao dung của các chính phủ, các tổ chức và nhân viên cứu trợ trên toàn cầu, Sư Phụ bày tỏ lòng biết ơn của Ngài như sau: “Cảm ơn tất cả sự giúp đỡ quốc tế mang lại sự chăm sóc và nhu yếu phẩm cho các nạn nhân bị ảnh hưởng. Cảm ơn tất cả các nhân viên cứu trợ đã dành thời gian và từ bỏ tiện nghi của bản thân, thậm chí phải du hành trên các tuyến đường xa xôi và điều kiện không thuận lợi để mang lại tình thương và hỗ trợ cho người dân trong lúc cần thiết. Cầu Thiên Đàng ban phước dồi dào cho sự rộng lượng và sự hy sinh cao quý của quý vị.”

2018年04月22日, 週日

  Mang Viện Trợ đến Những Nạn Nhân Lũ Lụt ở Pakistan

  Nhóm Cứu trợ Pakistan tường trình (Nguyên văn tiếng Urdu)

  Mưa lớn vào tháng 07 năm 2015 đã gây ra lũ lụt tàn phá ở Pakistan, ảnh hưởng 300.000 người dân và làm 80 người thiệt mạng. Quận Chitral ở phía bắc tỉnh Khyber Pakhtunkhwa là một trong những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất, nơi đó có hơn 400 ngôi nhà bị phá hủy hoặc bị hư hỏng, hàng chục đường xá và cầu bị cuốn trôi, với 32 người thiệt mạng. Quan tâm sâu xa tới người dân Pakistan, Thanh Hải Vô Thượng Sư đã ngay lập tức cung cấp quỹ cứu trợ, trong đó 10.593,20 Mỹ kim đã được Hội viên địa phương chúng tôi sử dụng cho công tác cứu trợ. 

  Vì Hội Trăng Lưỡi Liềm Đỏ Pakistan là tổ chức duy nhất tiếp cận được các khu vực bị ảnh hưởng, các Hội viên chúng tôi chuẩn bị vật phẩm cứu trợ dựa trên báo cáo đánh giá của họ. Vào ngày 06 tháng 08, chúng tôi cung cấp hàng cứu trợ khẩn cấp bao gồm tôn lợp mái, bạt và 25 bộ dụng cụ để giúp những người dân gặp hoạn nạn tự dựng nhà tạm trú. Những mặt hàng cứu trợ này sẽ hỗ trợ cho khoảng 25 hộ gia đình có 10 nhân khẩu, trong vòng năm năm. Về việc phân phát, chúng tôi ưu tiên hàng đầu cho những hộ gia đình có trẻ em mồ côi, phụ nữ, hoặc người già. Chúng tôi cũng nói với họ về Thanh Hải Vô Thượng Sư và tình thương của Ngài đối với họ.

   

  Kinh Phí của Thanh Hải Vô Thượng Sư dành cho Công Tác Cứu Trợ

  Lũ Lụt ở Pakistan

  Chi tiết Số tiền (PKR) Biên nhận
  Hàng cứu trợ khẩn cấp (tấm lợp tôn, bạt và bộ dụng cụ để xây dựng nơi tạm trú) cho người dân bị ảnh hưởng, và chi phí vận chuyển 1.096.600 A
  Tổng cộng 1.096.600 đồng Pakistan
  (10.593,20 Mỹ kim)