Hành Động Tình Thương

Sư Phụ luôn quan tâm sâu sắc mỗi khi thiên tai xảy ra tại bất kỳ nơi nào trên thế giới. Sau khi nghe tin tức về các hoàn cảnh như vậy, Ngài lập tức hỗ trợ tài chính và gửi các nhóm cứu trợ. Thông qua những nỗ lực này, tình thương và sự trợ giúp vô điều kiện của Ngài được truyền đạt đến cho những người bị ảnh hưởng, do đó làm giảm nỗi đau khổ của họ trong khi giúp họ xây dựng lại cuộc sống mới.

Để ghi nhận những hành động bao dung của các chính phủ, các tổ chức và nhân viên cứu trợ trên toàn cầu, Sư Phụ bày tỏ lòng biết ơn của Ngài như sau: “Cảm ơn tất cả sự giúp đỡ quốc tế mang lại sự chăm sóc và nhu yếu phẩm cho các nạn nhân bị ảnh hưởng. Cảm ơn tất cả các nhân viên cứu trợ đã dành thời gian và từ bỏ tiện nghi của bản thân, thậm chí phải du hành trên các tuyến đường xa xôi và điều kiện không thuận lợi để mang lại tình thương và hỗ trợ cho người dân trong lúc cần thiết. Cầu Thiên Đàng ban phước dồi dào cho sự rộng lượng và sự hy sinh cao quý của quý vị.”

2018年06月23日, 週六

  Trợ Giúp các Nạn Nhân Di Tản Sau Các Trận Lũ Lụt Tháng 12 tại Asunción, Paraguay

   Nhóm Cứu Trợ Paraguay tường trình (Nguyên văn tiếng Tây Ban Nha)

  Vào cuối tháng 12 năm 2015, những trận lụt tại Paraguay, đươc xem là nặng nhất trong 50 năm, đã làm 130.000 người phải di tản. Mực nước dâng cao tới 7,2 mét ở thủ đô Asunción, nơi khoảng 90.000 người phải rời nhà đi di tản. Chính phủ tuyên bố tình trạng khẩn cấp. Nhiều người dân phải ở trong các trại tạm trú được dựng lên trên đất chính phủ, trong các quảng trường công cộng và trên đường xá khắp thành phố, chờ nước rút để họ có thể trở về nhà của mình.

  Để cung cấp trợ giúp kịp thời cho những người hoạn nạn, Thanh Hải Vô Thượng Sư đã gửi ngân quỹ 17.000 Mỹ kim cho Trung Tâm Paraguay chúng tôi, và chỉ thị Hội viên địa phương chúng tôi tổ chức nỗ lực cứu trợ. Hội viên chúng tôi cũng đóng góp thêm số tiền 372 Mỹ kim cho ngân quỹ trong lúc đi mua vật dụng cứu trợ.

  Vào ngày 07 tháng 01 năm 2016, một toán cứu trợ gồm các Hội viên Paraguay chúng tôi đi đến Asunción, và gặp Bộ Trưởng Văn Phòng Khẩn Cấp Quốc Gia Paraguay (SEN) để biết được nhu cầu cấp thiết của những người lâm nạn. Chúng tôi lập tức chuẩn bị và phân phát 700 bao thực phẩm thuần chay, mỗi bao gồm có dầu ăn, gạo, mì sợi, bột, đậu, đường và muối, và cũng tặng kẹo và bánh quy cho trẻ em. Đối với những người già yếu hay bệnh hoạn thì chúng tôi trao cho họ trợ giúp tài chánh. Ngoài ra, 200 đôi giày ống cao su đã được trao cho những người đang lo việc bảo trì con đê trong thành phố Alberdi, phía tây nam của Asunsión. Những người nhận quà đều rất cảm kích về sự quan tâm từ ái của Sư  Phụ, và một số đã ngỏ ý mời Ngài đến thăm Paraguay.

    

  Chi Phí của Thanh Hải Vô Thượng Sư và Hội Quốc Tế của Ngài dành cho Công Tác Cứu Trợ Sau Lũ Lụt tại Paraguay

  Chi tiết Số tiền (PYG) Biên nhận
  Dầu ăn, gạo, bột, đường, mì sợi, muối và đậu 69.195.000 A
  Giày ống cao su 28.500.000 B
  Kẹo và bánh quy 592.105 C
  Chuyên chở vật dụng cứu trợ 1.100.000 D
  Trợ giúp tài chính cho nạn nhân 1.162.895 E
  Tổng cộng 100.550.000 PYG
  (17.372 Mỹ kim)