2018年06月23日, 週六

Mừng Là Nói Lại Được

Thanh Hải Vô Thượng Sư Khai Thị,
Hội Thảo Trực Tuyến với nhân viên Đài Truyền Hình Vô Thượng Sư,
Los Angeles, California, Hoa Kỳ
Ngày 14 tháng 4 năm Hoàng Kim thứ 10 (2013)

(Nguyên văn tiếng Anh) DVD #1012

 

Có một anh về nhà nói với anh bạn cùng phòng: “Ôi trời ơi, tôi thật mừng là có thể nói chuyện với anh.” Anh bạn cùng phòng mới nói: “Nhưng có gì lạ đâu? Mình ở chung với nhau mà.” Anh kia nói: “Không phải vậy. Cả ngày hôm nay tôi cứ mở miệng, ngậm miệng, mở miệng rồi ngậm miệng, mở rồi ngậm miệng hoài mà không thể nói được lời nào cả.” Nghe vậy, anh bạn cùng phòng mới hoảng lên rồi hỏi: “Tại sao vậy? Trời ơi! Chuyện gì xảy ra thế?” Anh kia đáp: “Tôi mới đi nha sĩ về.”
Xin hãy viếng trang mạng sau đây để thưởng thức đoạn âm thanh gốc của chuyện cười này và cũng để chia sẻ niềm vui về óc khôi hài của Thanh Hải Vô Thượng Sư với những người chung quanh:

http://video.Godsdirectcontact.net/magazine/jk212-1.php