2018年06月17日, 週日

Đánh Răng Mỗi Sáu Tháng

Thanh Hải Vô Thượng Sư kể chuyện,

Họp Mặt Quốc Tế tại châu Âu
Ngày 30 tháng 6 năm Hoàng Kim thứ 10 (2013)

(nguyên văn tiếng Anh) DVD 1014

 

Có một người đến nha sĩ. Và nha sĩ hỏi: “Anh chưa bao giờ đánh răng à?”
Bệnh nhân trả lời: “Có chứ, tôi đánh răng sáu tháng một lần.” Nha sĩ hỏi: “Nhưng tại sao? Tại sao lại sáu tháng?”
Bệnh nhân trả lời: “Bởi vì lần cuối ông nói với tôi ‘Nhớ trở lại sau mỗi sáu tháng để kiểm tra và đánh răng’, đúng không? Vì vậy tôi đến đây cho việc đó.”

 

Xin hãy ghé thăm trang mạng dưới đây để được nghe chính giọng Thanh Hải Vô Thượng Sư kể chuyện và cùng chia sẻ niềm vui cũng như khiếu hài hước của Ngài với những người chung quanh:

http://video.Godsdirectcontact.net/magazine/jk212-2.php