2018年06月17日, 週日

Thanh Hải Vô Thượng Sư Chúc Mừng Tân Thủ Tướng Ý

Matteo Renzi

(Nhấp chuột vào ảnh dưới đây để xem phóng lớn)

Italian-PM-Hi

 

Ban Báo chí (Nguyên văn tiếng Anh)

Vào ngày 22 tháng 2 Kim Niên 11 (2014), Ngài Matteo Renzi đã trở thành tân Thủ Tướng của nước Ý..

Nguyên Thị Trưởng Thành Phố Florence, Thủ tướng Renzi, 39 tuổi đã công bố chương trình nghị sự phát triển mới nhằm mang lại lợi ích cho đời sống của người dân Ý. Kế hoạch bao gồm sự hỗ trợ việc tạo công ăn việc làm để giảm thiểu mức thất nghiệp trong giới trẻ, việc thiết lập chương trình nhà ở giá rẻ để trợ giúp cho những cặp vợ chồng trẻ, và việc đầu tư 3,5 tỷ Âu kim trong chương trình canh tân trường học. Thanh Hải Vô Thượng Sư đã gửi Thủ tướng Matteo Renzi bức thư sau đây để trân trọng chuyển lời chúc mừng của Ngài về sự bổ nhiệm vẻ vang của ông, cùng việc chúc phúc và những lời chúc tốt đẹp nhất của Ngài để thấy những lý tưởng cao cả của ông dành cho quốc gia Ý và người dân Ý được thành tựu.

Bản quyền Hình ảnh: Presidenza della Repubblica