Hành Động Tình Thương

Sư Phụ luôn quan tâm sâu sắc mỗi khi thiên tai xảy ra tại bất kỳ nơi nào trên thế giới. Sau khi nghe tin tức về các hoàn cảnh như vậy, Ngài lập tức hỗ trợ tài chính và gửi các nhóm cứu trợ. Thông qua những nỗ lực này, tình thương và sự trợ giúp vô điều kiện của Ngài được truyền đạt đến cho những người bị ảnh hưởng, do đó làm giảm nỗi đau khổ của họ trong khi giúp họ xây dựng lại cuộc sống mới.

Để ghi nhận những hành động bao dung của các chính phủ, các tổ chức và nhân viên cứu trợ trên toàn cầu, Sư Phụ bày tỏ lòng biết ơn của Ngài như sau: “Cảm ơn tất cả sự giúp đỡ quốc tế mang lại sự chăm sóc và nhu yếu phẩm cho các nạn nhân bị ảnh hưởng. Cảm ơn tất cả các nhân viên cứu trợ đã dành thời gian và từ bỏ tiện nghi của bản thân, thậm chí phải du hành trên các tuyến đường xa xôi và điều kiện không thuận lợi để mang lại tình thương và hỗ trợ cho người dân trong lúc cần thiết. Cầu Thiên Đàng ban phước dồi dào cho sự rộng lượng và sự hy sinh cao quý của quý vị.”

2018年06月24日, 週日

  Chi Phí cho Các Hoạt Động Từ Thiện và Cứu Trợ Ở Formosa, Tháng 04 Năm 2015 đến Tháng 08 Năm 2016

  Kinh phí của Thanh Hải Vô Thượng Sư và Hội Quốc tế của Ngài dành cho các Hoạt Động Từ Thiện và Cứu Trợ ở Formosa, Tháng 04 đến Tháng 12 Năm 2015

  Tổng Chi Phí cho các Chương Trình Từ Thiện và Cứu Trợ ở Bảng 1 và 2: 490.862 Đài tệ (15.060 Mỹ kim)

  Bảng 1: Chi phí và Hoạt động Từ thiện cùng Cứu trợ ở Formosa, từ tháng 04 đến tháng 12 năm 2015

  Đào Viên

  Địa điểm Ngày Chi tiết Chi phí (Đài tệ) Biên nhận
  Đào Viên 2015.04-12 Phân phát hàng cứu trợ cho Quỹ Phúc lợi Xã hội Người Vô Gia cư Renan – Trạm Bình An 160.105 Để biết chi tiết, xin xem toàn văn Bản tin
  Đài Bắc 2015.06.16-17 Cứu trợ những người vô gia cư trong suốt Lễ hội Thuyền Rồng với sự trợ giúp từ các Hội viên chúng tôi. 0  
  Hoa Liên 2015.06.15 Tổ chức một cuộc hội thảo tâm linh cho những người đang bị quản chế và bị giám sát bởi Văn phòng Công tố Quận Hoa Liên, chia sẻ thông điệp về việc ngăn chặn nạn hâm nóng toàn cầu bằng cách áp dụng chế độ ăn chay, sau đó phục vụ các bữa ăn thuần chay 2.240 F1
  Cơ Long 2015.07.04 Làm sạch bãi biển Wai-Mu-Shan để cổ động việc bảo vệ môi trường 798 F2
  Chương Hóa 2015.07.18 Tổ chức một buổi hội thảo nấu ăn thuần chay và chia sẻ các bữa ăn thuần chay tại Phòng Trưng bày Nghệ thuật Thủy Tinh Đài Bắc 3.581 F3
  Cơ Long 2015.07.18 Tổ chức một cuộc hội thảo về ăn chay lành mạnh với sự trợ giúp của các Hội viên chúng tôi 0  
  Hoa Liên 2015.07.20 Tổ chức một cuộc hội thảo tâm linh cho những người đang bị quản chế và bị giám sát bởi Văn phòng Công tố Quận Hoa Liên, chia sẻ thông điệp về việc ngăn chặn nạn hâm nóng toàn cầu bằng cách áp dụng chế độ ăn chay, sau đó chiêu đãi các bữa ăn thuần chay 3.040 F4
  Đào Viên 2015.08.12 Cứu trợ nạn nhân cơn bão Soudelor 44.100 Để biết chi tiết, xin xem toàn văn Bản tin
  Hoa Liên 2015.08.17 Tổ chức một cuộc hội thảo tâm linh cho những người đang bị quản chế và bị giám sát bởi Văn phòng Công tố Quận Hualien, chia sẻ thông điệp về việc ngăn chặn nạn hâm nóng toàn cầu bằng cách áp dụng chế độ ăn chay, sau đó chiêu đãi các bữa ăn thuần chay 2.880 F5
  Chương Hóa 2015.08.25 Tặng DVD nhạc kịch Giòng Lệ Âm Thầmcho các tổ chức và trường học 4.050 F6
  Cơ Long 2015.09.19 Làm sạch bãi biển Wai-Mu-Shan để cổ động bảo vệ môi trường 800 F7
  Cơ Long 2015.09.19 Tổ chức một hội chợ ăn chay để quảng bá chế độ ăn thuần chay 1.975 F8
  Hoa Liên 2015.09.21 Tổ chức một cuộc hội thảo tâm linh cho những người đang bị quản chế và bị giám sát bởi Văn phòng Công tố Quận Hoa Liên, chia sẻ thông điệp về việc ngăn chặn nạn hâm nóng toàn cầu bằng cách áp dụng chế độ ăn chay, sau đó chiêu đãi các bữa ăn thuần chay 3.440 F9
  Cơ Long 2015.09.23 Vui Tết Trung Thu với những người có hoàn cảnh khó khăn 32.960 F10
  Chương Hóa 2015.09.27 Tặng DVD nhạc kịch Giòng Lệ Âm Thầm cho các tổ chức và trường học 12,100 F11
  Chương Hóa 2015.10.15 Tổ chức một buổi hội thảo về ăn thuần chay và khoa học tại Phòng Trưng bày Nghệ thuật Thủy Tinh Đài Bắc, với sự hỗ trợ của các Hội viên chúng tôi 0  
  Chương Hóa 2015.10.31 Tặng DVD nhạc kịch Giòng Lệ Âm Thầm cho các tổ chức và trường học 2,950 F12
  Hoa Liên 2015.11.16 Tổ chức hai cuộc hội thảo tâm linh cho những người đang bị quản chế và bị giám sát bởi Văn phòng Công tố quận Hoalien, chia sẻ thông điệp về việc ngăn chặn nạn hâm nóng toàn cầu bằng cách áp dụng chế độ ăn chay, sau đó phục vụ các bữa ăn thuần chay 5,920 F13
  Hoa Liên 2015.11.28 Chăm sóc trẻ em ở các làng xa xôi hẻo lánh, chia sẻ sách về động vật và phục vụ các bữa ăn thuần chay, với sự trợ giúp của các Hội viên chúng tôi 0  
  Cơ Long 2015.12.11 Tặng thức ăn thuần chay của chó cho một người chăm sóc chó đi lạc 5.615 F14
  Hoa Liên 2015.12.21 Tổ chức một cuộc hội thảo tâm linh cho những người đang bị quản chế và bị giám sát bởi Văn phòng Công tố Quận Hualien, chia sẻ thông điệp về việc ngăn chặn nạn hâm nóng toàn cầu bằng cách áp dụng chế độ ăn chay, sau đó chiêu đãi các bữa ăn thuần chay 3.040 F15
  Cơ Long 2015.12.26 Làm sạch bãi biển Wai-Mu-Shan để cổ động bảo vệ môi trường 608 F16
  Chương Hóa 2015.12.27 Tổ chức một cuộc triển lãm nghệ thuật tại Phòng Trưng bày Nghệ thuật Thủy Tinh Đài Bắc trong ba tháng 40.660 F17
      Tổng cộng 330.862 Đài tệ
  (10.151 Mỹ kim)
   

   

  Bảng 2: Kinh Phí cho Việc Giúp Đỡ Các Hộ Gia Đình Có Hoàn Cảnh Khó Khăn ở Formosa, Tháng 07 đến Tháng 12 Năm 2015

  Tháng Chi tiết Chi phí (Đài tệ) Phụ lục
  Tháng 07 8 hộ gia đình (Đào Viên 3, Miaoli 1, Tân Đài Bắc 1, Bình Đông 3) 31.000 A
  Tháng 08 8 hộ gia đình (Đào Viên 3, Miaoli 1, Tân Đài Bắc 1, Bình Đông 3) 31.000 B
  Tháng 9 8 hộ gia đình (Đào Viên 3, Miaoli 1, Tân Đài Bắc 1, Bình Đông 3) 31.000 C
  Thang 10 6 hộ gia đình (Tân Đài Bắc 1, Đào Viên 3, Miaoli 1, Đài Trung 1) 24.000 D
  Thang 11 5 hộ gia đình (Đào Viên 3, Miaoli 1, Đài Trung 1) 19.000 E
  Thang 12 6 hộ gia đình (Đào Viên 3, Miaoli 2, Đài Trung 1) 24.000 F
  Tổng cộng 41 Hộ gia đình 160.000 Đài tệ
  (4.909 Mỹ kim)
   

   

   

  Kinh Phí của Thanh Hải Vô Thượng Sư và Hội Quốc Tế của Ngài dành cho Hoạt Động Từ Thiện Và Cứu Trợ tại Formosa, Tháng 12 Năm 2015 đến Tháng 08 Năm 2016

  Tổng Kinh Phí dành cho Chương Trình Từ Thiện Và Cứu Trợ trong các Bảng 1 và 2: 2.818.313 Đài tệ (87.291 Mỹ kim)

  Bảng 1: Kinh Phí và Hoạt Động Từ Thiện Cùng Cứu Trợ ở Formosa, Tháng 12 Năm 2015 đến Tháng 08 Năm 2016

  Địa điểm Ngày Chi tiết Chi phí (Đài tệ) Biên nhận
  Formosa 2015.12-2016.03 Cung cấp cứu trợ mùa đông cho các cá nhân có hoàn cảnh khó khăn ở Formosa 945.766 Để biết chi tiết, xin xem toàn văn Bản tin
  Miaoli 2016.01.04 Cung cấp cứu trợ mùa đông cho các cá nhân có hoàn cảnh khó khăn 50.000 F1
  Miaoli 2016.01.17 Làm sạch môi trường cho các khu lân cận, với sự hỗ trợ của các Hội viên chúng tôi 0  
  Đài Nam 2016.01.18 Thăm trại tạm trú của chó đi lạc và tặng thức ăn thuần chay cho chó 11.230 F2
  Hoa Liên 2016.01.18 Tổ chức một cuộc hội thảo tâm linh cho những người đang bị quản chế và bị giám sát bởi Văn phòng Công tố quận Hoa Liên, chia sẻ thông điệp về việc ngăn chặn nạn hâm nóng toàn cầu bằng cách áp dụng chế độ ăn chay, sau đó phục vụ các bữa ăn thuần chay 2.880 F3
  Chương Hóa 2016.01.22 Tổ chức cứu trợ cuối năm cho các cá nhân có hoàn cảnh khó khăn 25.950 F4
  Chương Hóa 2016.01.24 Tổ chức buổi sinh hoạt xã hội ở khu lân cận, với sự hỗ trợ của các thành viên Hội chúng tôi 0  
  Chương Hóa 2016.01.26 Tổ chức một bữa tiệc từ thiện cuối năm tại nhà dưỡng lão 3.000 F5
  Chương Hóa 2016.01.31 Cứu trợ mùa đông cho những người vô gia cư, với sự hỗ trợ từ các thành viên Hội chúng tôi 0  
  Đài Nam 2016.02-03 Cứu trợ các nạn nhân của trận động đất 965.000 For details, refer to full News report
  Hoa Liên 2016.02.22 Tổ chức một cuộc hội thảo tâm linh cho những người đang bị quản chế và bị giám sát bởi Văn phòng Công tố Quận Hualien, chia sẻ thông điệp về việc ngăn chặn nạn hâm nóng toàn cầu bằng cách áp dụng chế độ ăn chay, sau đó phục vụ các bữa ăn thuần chay 2.560 F6
  Chương Hóa 2016.02.19-26 Tặng sách Loài Hoang Dã Cao Quý cho các tổ chức và trường học, với sự hỗ trợ của các thành viên Hội chúng tôi 0  
  Hoa Liên 2016.03.21 Tổ chức một cuộc hội thảo tâm linh cho những người đang bị quản chế và bị giám sát bởi Văn phòng Công tố Quận Hualien, chia sẻ thông điệp về việc ngăn chặn nạn hâm nóng toàn cầu bằng cách áp dụng chế độ ăn chay, sau đó phục vụ các bữa ăn thuần chay 2.160 F7
  Chương Hóa 2016.03.28-04.10 Tặng sách Loài Hoang Dã Cao Quý cho các tổ chức và trường học, với sự hỗ trợ của các thành viên Hội chúng tôi 0  
  Chương Hóa 2016.04.23 Tham gia làm sạch bãi biển mùa xuân do Cục Bảo vệ Môi trường tổ chức 0  
  Đài Bắc 2016.05-06 Tham gia vào sự kiện “Cứu Trái Đất, Bảo Vệ Ngôi Nhà Của Chúng Ta” và cung cấp các bữa ăn thuần chay, với sự hỗ trợ từ các thành viên Hội chúng tôi 0  
  Gia Nghĩa 2016.05.10 Tặng quỹ cứu trợ để giúp đỡ các cá nhân có hoàn cảnh khó khăn 43.000 F8
  Miaoli 2016.05.13 Tài trợ Thị trấn Tây Hồ để bảo trì đèn đường 10.000 F9
  Hoa Liên 2016.05.16 Tổ chức một cuộc hội thảo tâm linh cho những người đang bị quản chế và bị giám sát bởi Văn phòng Công tố Quận Hualien vào tháng 04 và tháng 5, chia sẻ thông điệp về việc ngăn chặn nạn hâm nóng toàn cầu bằng cách áp dụng chế độ ăn chay, sau đó phục vụ các bữa ăn thuần chay 5.440 F10
  Miaoli 2016.06.06 Làm sạch môi trường cho các khu lân cận, với sự hỗ trợ của các thành viên Hội chúng tôi 0  
  Đài Bắc 2016.06.08 Cứu trợ những người vô gia cư trong Lễ hội Thuyền Rồng, với sự hỗ trợ từ các thành viên Hội chúng tôi 0  
  Đài Nam 2016.06.09 Tặng quỹ cứu trợ và cung cấp bánh bao bột gạo thuần chay cho 35 gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong Lễ hội Thuyền Rồng 70.000 F11
  Đài Nam 2016.04-06 Tặng thức ăn thuần chay của chó cho một trại tạm trú chó đi lạc từ tháng 04 đến tháng 06 26.090 F12
  Chương Hóa 2016.06.17 Tặng bánh bao bột gạo thuần chay, tiền và trái cây cho tổ chức từ thiện suốt Lễ hội Thuyền Rồng 4.247 F13
  Hoa Liên 2016.06.20 Tổ chức một cuộc hội thảo tâm linh cho những người đang bị quản chế và bị giám sát bởi Văn phòng Công tố quận Hoa Liên, chia sẻ thông điệp về việc ngăn chặn nạn hâm nóng toàn cầu bằng cách áp dụng chế độ ăn chay, sau đó phục vụ các bữa ăn thuần chay 3.200 F14
  Đài Trung 2016.07.13-16 Cứu trợ nạn nhân bão Nepartak 455.470 Để biết chi tiết, xin xem toàn văn Bản tin
  Hoa Liên 2016.07.18 Tổ chức một cuộc hội thảo tâm linh cho những người đang bị quản chế và bị giám sát bởi Văn phòng Công tố quận Hoa Liên, chia sẻ thông điệp về việc ngăn chặn nạn hâm nóng toàn cầu bằng cách áp dụng chế độ ăn chay, sau đó phục vụ các bữa ăn thuần chay 3.200 F15
  Đào Viên 2016.07 Tổ chức các hoạt động như Triển lãm Nghệ thuật Vô Thượng, chia sẻ thông điệp về việc ngăn chặn nạn hâm nóng toàn cầu để cứu trái đất và cung cấp thực phẩm thuần chay, với sự trợ giúp của các thành viên Hội chúng tôi 0  
  Hoa Liên 2016.08.15 Tổ chức một cuộc hội thảo tâm linh cho những người đang bị quản chế và bị giám sát bởi Văn phòng Công tố Quận Hualien, chia sẻ thông điệp về việc ngăn chặn nạn hâm nóng toàn cầu bằng cách áp dụng chế độ ăn chay, sau đó phục vụ các bữa ăn thuần chay 3.120 F16
      Tổng cộng 2.632.313 Đài tệ
  (81.531 Mỹ kim)
   

   

  Bảng 2: Kinh Phí cho việc Giúp Đỡ Các Hộ Gia Đình Có Hoàn Cảnh Khó Khăn ở Formosa,
  Tháng 01 đến Tháng 08 Năm 2016

  Tháng Chi tiết Chi phí (Đài tệ) Phụ lục
  Tháng 01 6 hộ gia đình (Đào Viên 3, Miaoli 2, Đài trung 1) 24,000 A
  Tháng 02 5 hộ gia đình (Đào Viên 2, Miaoli 2, Đài trung 1) 21,000 B
  Tháng 03 6 hộ gia đình (Đào Viên 2, Miaoli 3, Đài trung 1) 22,000 C
  Tháng 04 7 hộ gia đình (Đào Viên 3, Miaoli 3, Đài Trung 1) 25,000 D
  Tháng 05 7 hộ gia đình (Đào Viên 3, Miaoli 3, Đài Trung 1) 25,000 E
  Tháng 06 7 hộ gia đình (Đào Viên 3, Miaoli 3, Đài Trung 1) 25,000 F
  Tháng 07 7 hộ gia đình (Đào Viên 3, Miaoli 3, Đài Trung 1) 25,000 G
  Tháng 08 5 hộ gia đình (Đào Viên 3, Miaoli 1, Đài Trung 1) 19,000 H
  Tổng cộng 50 Hộ gia đình 186.000 Đài tệ
  (5.760 Mỹ kim)
   

   

  Biên nhận