Hành Động Tình Thương

Sư Phụ luôn quan tâm sâu sắc mỗi khi thiên tai xảy ra tại bất kỳ nơi nào trên thế giới. Sau khi nghe tin tức về các hoàn cảnh như vậy, Ngài lập tức hỗ trợ tài chính và gửi các nhóm cứu trợ. Thông qua những nỗ lực này, tình thương và sự trợ giúp vô điều kiện của Ngài được truyền đạt đến cho những người bị ảnh hưởng, do đó làm giảm nỗi đau khổ của họ trong khi giúp họ xây dựng lại cuộc sống mới.

Để ghi nhận những hành động bao dung của các chính phủ, các tổ chức và nhân viên cứu trợ trên toàn cầu, Sư Phụ bày tỏ lòng biết ơn của Ngài như sau: “Cảm ơn tất cả sự giúp đỡ quốc tế mang lại sự chăm sóc và nhu yếu phẩm cho các nạn nhân bị ảnh hưởng. Cảm ơn tất cả các nhân viên cứu trợ đã dành thời gian và từ bỏ tiện nghi của bản thân, thậm chí phải du hành trên các tuyến đường xa xôi và điều kiện không thuận lợi để mang lại tình thương và hỗ trợ cho người dân trong lúc cần thiết. Cầu Thiên Đàng ban phước dồi dào cho sự rộng lượng và sự hy sinh cao quý của quý vị.”

2018年04月23日, 週一

  Chi phí của Thanh Hải Vô Thượng Sư và Hội Quốc Tế của Ngài dành cho Các Hoạt Động Từ Thiện và Cứu Trợ tại Formosa, tháng 11 năm 2014 đến tháng 6 năm 2015

  Tổng cộng Chi phí Chương Trình Từ Thiện và Cứu Trợ trong Bảng 1 và 2: 406.012 Đô la Đài Loan (13.054 Mỹ kim)

  Bảng 1: Các Hoạt Động Từ Thiện và Cứu Trợ và Các Chi phí tại Formosa, tháng 11 năm 2014 đến tháng 6 năm 2015

  Địa điểm

  Ngày

  Chi tiết

  Chi phí (TWD)

  Biên nhận

  Cơ Long

  06.11.2014

  Vệ sinh môi trường sống cho chó hoang và tặng thực phẩm thuần chay cho chó để thúc đẩy phúc lợi động vật

  8.105

  F1

  Hoa Liên

  17.11.2014

  Tổ chức buổi hội thảo tâm linh tại Văn Phòng Công Tố Viên Quận Hoa Liên, chia sẻ thông điệp về việc ngăn chặn nạn hâm nóng toàn cầu bằng cách chọn dinh dưỡng thuần chay, sau đó phục vụ các bữa ăn thuần chay.

  2.000

  F2

  Chương Hóa

  22.11.2014

  Tổ chức buổi hội thảo nấu ăn thuần chay, với sự ủng hộ từ các hội viên Hội chúng tôi.

  0

   

  Gia nghĩa

  22.11.2014

  Tổ chức buổi hội thảo sức khỏe tâm linh, sau đó trình chiếu vở Nhạc Kịch Giòng Lệ Âm Thầm.

  3.360

  F3

  Miaoli

  12.12.2014

  Cung cấp tài chính để trợ giúp lắp đặt đèn đường cho Thị trấn Tây Hồ.

  10.000

  F4

  Hoa Liên

  15.12.2014

  Tổ chức buổi hội thảo tâm linh tại Văn Phòng Công Tố Viên Quận Hoa Liên, chia sẻ thông điệp về việc ngăn chặn nạn hâm nóng toàn cầu bằng cách chọn dinh dưỡng chay, sau đó phục vụ các bữa ăn thuần chay và tặng 60 kí lô gạo với 30 chai dầu ăn.

  2.160

  F5

  Cơ Long

  20.12.2014

  Vệ sinh bãi biển để thúc đẩy việc bảo vệ môi trường

  500

  F6

  Gia Nghĩa

  22.12.2014

  Tặng thuốc men thú y để chăm sóc động vật đi hoang

  10.000

  F7

  Chương Hóa

  27.12.2014

  Tổ chức buổi trình chiếu vở Nhạc Kịch Giòng Lệ Âm Thầm

  7.900

  F8

  Gia Nghĩa

  28.12.2014

  Tổ chức buổi trình chiếu vở Nhạc Kịch Giòng Lệ Âm Thầm

  9.429

  F9

  Cơ Long

  17.01.2015

  Tổ chức buổi trình chiếu vở Nhạc Kịch Giòng Lệ Âm Thầm với sự hỗ trợ từ các hội viên Hội chúng tôi.

  0

   

  Gia Nghĩa

  17.01.2015

  Tổ chức buổi hội thảo sức khỏe về cơ thể, trí óc, tâm hồn và buổi trình chiếu vở Nhạc Kịch Giòng Lệ Âm Thầm

  12.209

  F10

  Đài Nam

  21.01.2015

  Thăm các tù nhân tại Nhà Tù Lao Động Minde Đài Nam và tổ chức buổi hội thảo tâm linh, với sự hỗ trợ từ các hội viên Hội chúng tôi

  0

   

  Gia Nghĩa

  24.01.2015

  Tổ chức buổi trình chiếu vở Nhạc Kịch Giòng Lệ Âm Thầm

  4.779

  F11

  Chương Hóa

  25.01.2015

  Tổ chức buổi tiệc cuối năm với những người láng giềng, với sự hỗ trợ của các hội viên Hội chúng tôi

  0

   

  Đài Nam

  29.01.2015

  Thăm các tù nhân tại Nhà Tù Đài Nam và tổ chức buổi hội thảo tâm linh, với sự hỗ trợ của các hội viên Hội chúng tôi

  0

   

  Cơ Long

  31.01.2015

  Tổ chức buổi trình chiếu vở Nhạc Kịch Giòng Lệ Âm Thầm và chia sẻ giáo lý của Sư Phụ, với sự hỗ trợ của các hội

  0

   

  Cơ Long

  14.02.2015

  Tặng thực phẩm thuần chay cho chó để thúc đẩy phúc lợi dành cho các bạn thú.

  8.105

  F12

  Hoa Liên

  16.02.2015

  Tổ chức buổi hội thảo tâm linh tại Văn Phòng Công Tố Viên Quận Hoa Liên, chia sẻ thông điệp về việc ngăn chặn nạn hâm nóng toàn cầu bằng cách chọn dinh dưỡng chay, sau đó phục vụ các bữa ăn thuần chay.

  6.880

  F13

  Miaoli

  02.03.2015

  Cung cấp tài chính để trợ giúp lắp đặt đèn đường cho Thị trấn Tây Hồ.

  10.000

  F14

  Cơ Long

  16.03.2015

  Dọn dẹp bãi biển để quảng bá việc bảo vệ môi sinh

  560

  F15

  Chương Hóa

  2015.04.04

  Tham dự hội chợ gia đình vui vẻ do Thị trấn Yuanlin tổ chức để quảng bá du lịch và văn hóa, với sự hỗ trợ của các hội viên Hội chúng tôi

  0

   

  Hoa Liên

  20.04.2015

  Tổ chức buổi hội thảo tâm linh tại Văn Phòng Công Tố Viên Quận Hoa Liên, chia sẻ thông điệp về việc ngăn chặn nạn hâm nóng toàn cầu bằng cách chọn chế độ dinh dưỡng chay, sau đó là các bữa ăn thuần chay

  5.520

  F16

  Vân Lâm

  22.04.2015

  Thăm các tù nhân trong Nhà tù Vân Lâm và tổ chức buổi trình chiếu vở Nhạc Kịch Giòng Lệ Âm Thầm

  11.650

  F17

  Chương Hóa

  07.05.2015

  Thăm những người vô gia cư

  2.380

  F18

  Hoa Liên

  18.05.2015

  Tổ chức buổi hội thảo tâm linh tại Văn Phòng Công Tố Viên Quận Hoa Liên, chia sẻ thông điệp về việc ngăn chặn nạn hâm nóng toàn cầu bằng cách chọn dinh dưỡng chay, tiếp theo là các bữa ăn thuần chay

  3.120

  F19

  Chương Hóa

  10.06.2015

  Tổ chức các chương trình từ thiện để ăn mừng Lễ Hội Thuyền Rồng

  4.515

  F20

  Đài Nam

  25.06.2015

  Thăm các tù nhân tại Nhà tù Đài Nam và tổ chức buổi hội thảo tâm linh, với sự hỗ trợ của các hội viên Hội chúng tôi

  0

   

  Chương Hóa

  28.06.2015

  Tổ chức buổi trình chiếu vở Nhạc Kịch Giòng Lệ Âm Thầm

  31.840

  F21

     

  Tổng cộng

  155.012 TWD  (4.984 Mỹ kim)

   

   

   

  Bảng 2: Chi phí cho việc Trợ Giúp Các Gia Đình Gặp Khó Khăn tại Formosa
  Tháng 11 năm 2014 đến tháng 06 Năm 2015

  Month Description Expenses (TWD) Appendix
  Tháng 11 năm 2014 6 hộ (Đào Viên 2, Đài Trung 1, Bình Đông 3) 23.000 A
  Tháng 12 năm 6 hộ (Đào Viên 2, Đài Trung 1, Bình Đông 3) 23.000 B
  Tháng 1 năm 2015 8 hộ (Đào Viên 2, Miaoli 2, Đài Trung 1, Bình Đông 3) 33.000 C
  Tháng 02 năm 2015 8 8 hộ (Đào Viên 4, Đài Trung 1, Bình Đông 3) 29.000 D
  Tháng 03 năm 2015 11 hộ (Đài Bắc Mới 1, Đào Viên 4, Miaoli 2, Đài Trung 1, Bình Đông 3) 44.000 E
  Tháng 04 năm 2015 11 hộ (Đài Bắc Mới 1, Đào Viên 4, Miaoli 2, Đài Trung 1, Bình Đông 3) 44.000 F
  Tháng 05 năm 2015 8 hộ (Đài Bắc Mới 1, Đào Viên 4, Bình Đông 3) 29.000 G
  Tháng 06 năm 2015 7 hộ (Đài Bắc Mới 1, Đào Viên 3, Bình Đông 3) 26.000 H
  Tổng cộng 65 hộ 251.000 TWD
  (8.070 Mỹ kim)